2024-05-30

Fortsatta samtal kring daglig verksamhet och vägar vidare till arbete

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verksamhet och vägar vidare till arbete.

2024-05-22

FINSAM i Malmö bjuds in till workshop med EBB i Malmö stad

Uppföljande workshop rörande verksamhetsutveckling på socialförsäkringsområdet kommer att ske idag på eftermiddagen…

2024-05-22

Utebliven etablering SFI lider mot sitt slut

FINSAM-projektet Utebliven etablering har pågått i snart tre år, och lider nu mot sitt slut. Utifrån detta bjuder pr…

2024-05-21

BOOST och FINSAM i Malmö diskuterar gemensamma utmaningar i Malmö

BOOST i Malmö har sökt upp FINSAM i Malmö för en diskussion kring gemensamma utmaningar i Malmö.

2024-05-21

Inför arbetet med förslag till förändringar i lagen om finansiell samordning

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att analysera behovet av ändringar i lagen (2003:1210) om finansi…

2024-05-20

Presentation av FACT i Malmö för Stockholms stads samordningsförbund

Idag presenterade sektionschef från Malmö stad arbetet som görs i FACT teamen inom psykosmottagningarna i Malmö stad…