2024-05-30

Fortsatta samtal kring daglig verksamhet och vägar vidare till arbete

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verksamhet och vägar vidare till arbete.

2024-05-08

Styrgruppsmöte Malmökraften

Idag hade Malmökraften styrgrupp. Följande stod på dagordningen.

2024-05-07

Träffar med Malmöbor inför behovsanalys

FINSAM i Malmö har under några år haft ett fokus på att involvera Malmöbor i allt utvecklingsarbete som görs. I verk…

2024-05-06

Föreläsning om autism 7 maj

2024-04-25

Malmö ideella möter FINSAM i Malmö

Idag träffade FINSAM i Malmö Malmö ideella och diskuterade potentiellt samarbete utifrån ett AMIF projekt de bevilja…

2024-04-23

FINSAM grundutbildning

Förbundschefen är tillfrågad att delta i grundutbildning inom FINSAM som genomförs av Nationella rådets arbetsgrupp.…