2024-05-30

Fortsatta samtal kring daglig verksamhet och vägar vidare till arbete

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verksamhet och vägar vidare till arbete.

2024-05-30

Fortsatta samtal kring daglig verksamhet och vägar vidare till arbete

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

2024-05-30

Malmöbor bjuds in till behovsanalys 5 juni

FINSAM i Malmö har fått i uppdrag att genomföra en behovsanalys den 5 juni.

2024-05-29

Utebliven etablering SFI lämnar slutrapport

Denna skrift är en slutrapport av det FINSAM-finansierade projektet Utebliven etablerings arbete.

2024-05-27

Styrelsemöte 24 maj 2024

FINSAM i Malmö har haft vårens sista styrelsemöte.

2024-05-22

FINSAM i Malmö håller vårens sista styrelsemöte

På dagordningen står följande: