2024-05-30

Fortsatta samtal kring daglig verksamhet och vägar vidare till arbete

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verksamhet och vägar vidare till arbete.

2024-06-17

Samtal med arbetsförmedlingen och Malmö stad om IOP (Idéburet offentligt partnerskap)

Idag träffade FINSAM företrädare för Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Yalla trappan och pratade möjligheter kring…

2024-06-12

Underlag från behovsanalys

Förra veckan genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys. Syftet med eftermiddagen var att genomföra en gemensam behov…

2024-06-12

Styrgrupp Malmökraften

Idag har Malmökraften vårens sista styrgruppsmöte.

2024-06-12

AI - för människor i utbildning och arbete

FINSAM i Malmö har tillsammans med Funktionsstödsförvaltningen under våren jobbat med att testa AI för att effektivi…

2024-06-05

Behovsanalys

Idag har FINSAM i Malmö genomfört en behovsanalys. Syftet med eftermiddagen var att genomföra en gemensam behovsanal…