Våra föreläsningar

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

Förstudie: AI

Välkomna till en 45-minuters digital presentation om praktiska användningsområden för AI och ny teknik i offentlig sektor i Malmö.

Läs mer

ChatGPT och AI i offentlig förvaltning

Marko Tosic från ChatGPTutbildning.se kommer föreläsa om hur vi inom offentlig sektor kan bli smartare och mer effektiva genom AI. 

Anmäl här: https://sv.surveymonkey.com/r/VYQ8VLS

Läs mer

Autism - förklaringsmodeller, bemötande och strategier för kommunikation.

Dags för årets första digitala föreläsning. Det är psykolog Katarina A Sörngård som kommer föreläsa under titeln: Autism - förklaringsmodeller, bemötande och strategier för kommunikation.

Läs mer

Lindrig intellektuell funktionsnedsättning

Elisabeth Fernell är läkare, forskare och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet.

Datum: 28/9 2023

Tid: 09.00-10.30

Digital föreläsning via teams, anmäl här: 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/RLCKXL6

 

Läs mer

Tillitsbaserad styrning och ledning

Arbete i en mångkulturell miljö kan vara både väldigt givande och riktigt frustrerande: Hur påverkar kulturell bakgrund synen på psykisk hälsa/ohälsa? Går det att prata om mående med den som inte vill höra talas om psykisk ohälsa? Hur kan vi tänka kring bemötande i situationer där klienten inte delar vår syn på hälsa, och hur påverkar kulturell bakgrund synen på mening, liv och lidande? Föreläsningen bjuder på kunskapspåfyllning, utrymme för frågor, diskussion och egna erfarenheter. Varmt välkommen! 

Leg psykolog Minna Forsell har lång erfarenhet av asylvård och är specialiserad inom existentiell psykologi. 

Datum och tid: 31/3 klockan 10.00-11.30

Läs mer

Vad ska jag göra med det jag är bra på?

Hej.

Mitt namn är Hampus, jag jobbar som plåtslagare och jag har diagnosen asperger.
Denna föreläsning handlar om att hitta det som är naturligt bra och hur man kan använda det till nytta.
Jag kommer också att prata om hur det är att leva med en NPF-diagnos och framförallt, att hitta sin plats i arbetslivet, men också visa er olika verktyg som jag själv har använt för att förbättra mitt välmående och min vardag.

Läs mer

Kultur och psykisk ohälsa

Arbete i en mångkulturell miljö kan vara både väldigt givande och riktigt frustrerande: Hur påverkar kulturell bakgrund synen på psykisk hälsa/ohälsa? Går det att prata om mående med den som inte vill höra talas om psykisk ohälsa? Hur kan vi tänka kring bemötande i situationer där klienten inte delar vår syn på hälsa, och hur påverkar kulturell bakgrund synen på mening, liv och lidande? Föreläsningen bjuder på kunskapspåfyllning, utrymme för frågor, diskussion och egna erfarenheter. Varmt välkommen! 

Leg psykolog Minna Forsell har lång erfarenhet av asylvård och är specialiserad inom existentiell psykologi. 

Datum och tid: 31/3 klockan 10.00-11.30

Läs mer

Breddad rekrytering och språkutveckling i arbetslivet

På en flerspråkig arbetsplats är en inkluderande kommunikation central när det gäller att ta till vara på kompetens, utveckla ny kompetens och kunna rekrytera för framtida behov. För att nå dit behöver vi skapa förutsättningar för språkutveckling på arbetsplatsen. Vi behöver få kompetens att bedöma språknivåer mer objektivt och synliggöra språklig kompetens vid rekrytering. FINSAM i Malmö och projekt Utebliven Etablering inbjuder till en inspirationsdag om breddad rekrytering och språkutveckling i arbetslivet!

Läs mer

Tilltron till individets jobchans - fra et ledelses perspektiv

Intresset för studierna och erfarenheterna från Växthusets kompetenscenter är stort i Sverige. Efter en förfrågan från Försäkringskassan genomfördes idag en föreläsning av Anne Sandberg Holm som är chefskonsult på Växthusets kompetenscenter i Danmark. Medverkade gjorde chefer från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Föreläsning med psykolog Maria Wiwe

En föreläsning riktad till personal på Malmökraften med psykolog Maria Wive kommer genomföras den 13 maj. Maria Wiwe är specialist inom området mentalisering och har skrivit boken "Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar".

Läs mer