Malmökraften

"NÄR DET GÄLLER ANTAL DELTAGARE ÄR NI ETT AV DE STÖRSTA PROJEKTEN I LANDET DE SENASTE ÅREN."

Europeiska socialfonden om Malmökraften

Malmökraften

Under samtal som möjliggjorts genom chefsnätverket, föddes tanken på att göra en rejäl gemensam satsning på att få fler långtidsarbetslösa i arbete. Sedan starten 2018 har drygt 4 500 personer deltagit i satsningen. Av dessa har mer än 1 800 gått vidare till jobb eller studier.

Det unika i projektet är arbetssättet. Att personer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad och Region Skåne arbetar tillsammans i tvärorganisatoriska team.

Läs mer om Malmökraften

Fler lyckade exempel på Koppla Samman

CHEFSNÄTVERKET

”Malmö har blivit mindre”

Läs mer

REKO

"Finsam är inte bara en samverkansfinansiär – de är genuint intresserade av att samverkan ska fungera. Finsam möjliggör också för oss att testa verksamhet som vi aldrig skulle prövat annars men som sedan blivit ordinarie verksamhet.
Hans Brauer, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Malmö-Trelleborg

Läs mer

KRYDDGÅRDEN­MODELLEN

"Finsam är inte bara en samverkansfinansiär – de är genuint intresserade av att samverkan ska fungera. Finsam möjliggör också för oss att testa verksamhet som vi aldrig skulle prövat annars men som sedan blivit ordinarie verksamhet.
Hans Brauer, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Malmö-Trelleborg

Läs mer