Kryddgårdenmodellen

Målsättningen är att skapa effektiva planeringsprocesser inom området hälsa, arbete och ekonomi i samverkan med den enskilde Malmöbon.

Kryddgårdenmodellen

De flesta som har långvarigt försörjningsstöd lider också av hälsobekymmer. Med vetskapen om detta sneglade arbetsmarknadsavdelningen i Malmö stad på Malmökraftens sätt att samordna sig över organisationsgränser. Finsam hjälpte till att koppla samman arbetsmarknadsavdelningen med en pågående satsning mellan socialtjänsten och primärvården i Malmö. Den arena som då skapades för samarbete och kunskapsutbyte mellan de tre parterna går nu under namnet Kryddgårdenmodellen.

Läs mer om Kryddgårdenmodellen

Fler lyckade exempel på Koppla Samman

CHEFSNÄTVERKET

”Malmö har blivit mindre”

Läs mer

REKO

"Finsam är inte bara en samverkansfinansiär – de är genuint intresserade av att samverkan ska fungera. Finsam möjliggör också för oss att testa verksamhet som vi aldrig skulle prövat annars men som sedan blivit ordinarie verksamhet.
Hans Brauer, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Malmö-Trelleborg

Läs mer

MALMÖKRAFTEN

"Finsam är inte bara en samverkansfinansiär – de är genuint intresserade av att samverkan ska fungera. Finsam möjliggör också för oss att testa verksamhet som vi aldrig skulle prövat annars men som sedan blivit ordinarie verksamhet.
Hans Brauer, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Malmö-Trelleborg

Läs mer