FINSAM finansierar

Men pengarna är bara ett av värdena vi kan bidra med. För oss är det viktigt att finnas med hela vägen. Det börjar redan med dialogen om projektets förutsättningar och att vi guidar er genom projektansökan. Nästa steg innebär att vi tar en aktiv roll i projektens genomförande så att vi tillsammans kan se till att dessa löser rätt saker på riktigt. På så sätt kan vi vara flexibla nog för att styra om när nya insikter och förutsättningar pekar i en annan riktning.

TA HJÄLP AV MALMÖBORNA

Malmöbornas tid i arbetslöshet kommer att bli kortare om våra insatser skapas utifrån insikter om vad de verkligen tycker, tänker och behöver. Därför är det viktigt för oss att deras röst blir hörd redan när våra gemensamma projekt designas. Innan en insats beviljas av oss ska representanter för de Malmöbor som insatsen riktar sig till vara delaktiga i framtagandet av denna.

”Förutom finansiellt stöd bidrog Finsams medverkan i styrgruppen till att vi två tredjedelar in i projektet tog ett inriktningsbeslut om eventuell övergång till reguljär verksamhet efter projektavslut. Jag tänker att Malmö stad och Region Skåne inte hade klarat detta på egen hand.”

Lisa Lannerud
enhetschef på Malmö stads funktionsstödsförvaltning

Ovärderlig information

När vi började ta reda på vad våra användare tyckte om våra tjänster gav det oss ovärderlig information som ledde till att vi började anställa personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Det har utvecklat vår organisation och användarnas upplevelse av vården.

Lisa Lannerud
enhetschef på Malmö stads funktionsstödsförvaltning

Om finansierar

Finsam i Malmö arbetar för att stötta våra medlemsorganisationers samverkan och utveckling på olika sätt. Tjänsten finansiera möjliggör projekt som kan underlätta våra medlemmars gemensamma arbete med att få fler Malmöbor i arbete och studier.

Vi har sett över processen för vår finansieringstjänst för att vi vill bli tydligare och mer transparenta kring hur vi fördelar våra resurser. Vi vill också förenkla ansökningsprocessen så att de sökande kan lägga mer tid på sitt uppdrag än på ansökningsskrivande.

 

TJÄNSTEN FINANSIERA GER 

 • Dialog med finansiären (Finsam) från start
 • Låg första tröskel – snabb feedback
 • Behöver inte lägga tid på ansökningar som inte blir finansierade
 • Finsam kan hjälpa till med vägledning hela vägen

VÅR PROCESS

 1. Dialog påbörjas
 2. Enklare projektbeskrivning skickas in
 3. Presentation för styrelse och prövning
 4. Feedback inför ansökan
 5. Projektansökan skrivs och skickas in
 6. Ansökan beviljas
 7. Gemensamt genomförande där Finsam tar en aktiv roll

Se hur du börjar ansöka här!

Peer support

Peer support är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa som stöttar personer i återhämtning utifrån sin egen berättelse av att ha varit där. Kontakten med en peer support ger möjligheten att spegla sig och känna hopp om att återhämtning är möjligt.

Dan, Duke och Fredrik
Vuxenpsykiatrin i Malmö Trelleborg

VILL DU VETA MER?

Här kan du läsa mer om tjänsten finansiera. Ladda ner pdf

Kontakta oss