2024-06-05

FINSAMs medlemmar möts och pratar behov med Malmöbor

Idag har FINSAM i Malmö genomfört en behovsanalys. Syftet med eftermiddagen var att genomföra en gemensam behovsanalys och att synliggöra för varandra vilka behov som finns av samarbete för att fler Malmöbor ska komma ut i arbete.

Vi jobbade jobba med att synliggöra de behov som finns, prickorientera de fem största, sedan låta alla belysa dessa fem problemen i World café och slutligen erbjuda respektive organisation att ta ställning till vad ville fortsätta arbeta med.

Syftet med dagen var att synliggöra de gemensamma behov vi har av samarbete för att Malmöbor ska komma ut i arbete. Vi var representanter från många olika organisationer och även några Malmöbor som möter våra organisationer var med idag.

2024-05-16

Styrgrupp LÖK gemensamma insatser

Den lokala överenskommelsen för gemensamma insatser mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen syftar till att genom s…

2024-05-15

Möteslänk till föreläsning om ChatGPT och AI den 16 maj

2024-05-15

Styrgruppsmöte FRAM

Idag hade FRAM vårens sista styrgruppsmöte

2024-05-14

Förstudie: AI

Finsam i Malmö strävar efter att få fler organisationer i Malmö att använda sig av AI för att uppnå en effektivare…

2024-05-08

Rehabkoordinering i fokus

Samordningsförbundet Skåne Nordost och FINSAM i Malmö träffade idag Andreas Johansson och pratade rehabkoordinering.