2024-06-05

FINSAMs medlemmar möts och pratar behov med Malmöbor

Idag har FINSAM i Malmö genomfört en behovsanalys. Syftet med eftermiddagen var att genomföra en gemensam behovsanalys och att synliggöra för varandra vilka behov som finns av samarbete för att fler Malmöbor ska komma ut i arbete.

Vi jobbade jobba med att synliggöra de behov som finns, prickorientera de fem största, sedan låta alla belysa dessa fem problemen i World café och slutligen erbjuda respektive organisation att ta ställning till vad ville fortsätta arbeta med.

Syftet med dagen var att synliggöra de gemensamma behov vi har av samarbete för att Malmöbor ska komma ut i arbete. Vi var representanter från många olika organisationer och även några Malmöbor som möter våra organisationer var med idag.

2024-04-22

Uppdrag kring Nyinsjuknade i psykos

Finsam i Malmö träffade idag ledningsgruppen för FACT samverkan i Malmö och fick en förfrågan om ett uppdrag kring n…

2024-04-22

Styrgrupp utebliven etablering

Idag träffades styrgruppen för utebliven etablering.

2024-04-22

Styrgrupp Kryddgårdenmodellen

Styrgruppen för Kryddgårdenmodellen träffades idag och diskuterade hur ett fortsatt samarbete skulle se ut om det fi…

2024-04-20

FRAM planerar upphandling kring utvärdering

FRAM har under de senaste tre åren visat att de arbetsmetoder som projektet bygger på visat sig vara väldigt gynnsam…

2024-04-17

Från daglig verksamhet till arbete

FINSAM i Malmö arrangerade 2 LFA workshops i februari kring frågan från daglig verksamhet till arbete. Idag fortsatt…