2024-06-05

FINSAMs medlemmar möts och pratar behov med Malmöbor

Idag har FINSAM i Malmö genomfört en behovsanalys. Syftet med eftermiddagen var att genomföra en gemensam behovsanalys och att synliggöra för varandra vilka behov som finns av samarbete för att fler Malmöbor ska komma ut i arbete.

Vi jobbade jobba med att synliggöra de behov som finns, prickorientera de fem största, sedan låta alla belysa dessa fem problemen i World café och slutligen erbjuda respektive organisation att ta ställning till vad ville fortsätta arbeta med.

Syftet med dagen var att synliggöra de gemensamma behov vi har av samarbete för att Malmöbor ska komma ut i arbete. Vi var representanter från många olika organisationer och även några Malmöbor som möter våra organisationer var med idag.

2024-05-08

Styrgruppsmöte Malmökraften

Idag hade Malmökraften styrgrupp. Följande stod på dagordningen.

2024-05-07

Träffar med Malmöbor inför behovsanalys

FINSAM i Malmö har under några år haft ett fokus på att involvera Malmöbor i allt utvecklingsarbete som görs. I verk…

2024-05-06

Föreläsning om autism 7 maj

2024-04-25

Malmö ideella möter FINSAM i Malmö

Idag träffade FINSAM i Malmö Malmö ideella och diskuterade potentiellt samarbete utifrån ett AMIF projekt de bevilja…

2024-04-23

FINSAM grundutbildning

Förbundschefen är tillfrågad att delta i grundutbildning inom FINSAM som genomförs av Nationella rådets arbetsgrupp.…