2024-05-30

Malmöbor bjuds in till behovsanalys 5 juni

FINSAM i Malmö har fått i uppdrag att genomföra en behovsanalys den 5 juni.

Behovsanalysen kommer genomföras med 27 personer från alla FINSAMs medlemmar och Malmöbor som bjudits in för att bidra med sina erfarenheter av att möta förbundets olika medlemmar.

2024-06-26

Malmökraften inleder samtal om verksamhet 2025

Idag träffas representanter från Malmökraftens alla organisationer för att inleda samtal om hur Malmökraften skulle…

2024-06-26

Nya samtal kring AI

Idag träffar FINSAM i Malmö en sektionschef på Avdelningen för ekonomiskt bistånd och boende Enhet Ekonomiskt bistån…

2024-06-24

Samarbete med Lunicore kring AI

FINSAM i Malmö har under våren jobbat med Lunicore kring en AI förstudie.

2024-06-20

Integration och jämställdhet på arbetsmarknaden

Ett första samtal kring ett möjligt samarbete i form av en dialog mellan mellan Malmö stad, Lunds universitet, Normc…

2024-06-17

Sista styrgruppen Utebliven etablering

Efter 3 år avslutade idag Utebliven etablering SFI sin verksamhet med en sista styrgrupp. Det som återstår är att de…