2024-05-30

Malmöbor bjuds in till behovsanalys 5 juni

FINSAM i Malmö har fått i uppdrag att genomföra en behovsanalys den 5 juni.

Behovsanalysen kommer genomföras med 27 personer från alla FINSAMs medlemmar och Malmöbor som bjudits in för att bidra med sina erfarenheter av att möta förbundets olika medlemmar.

2024-04-22

Uppdrag kring Nyinsjuknade i psykos

Finsam i Malmö träffade idag ledningsgruppen för FACT samverkan i Malmö och fick en förfrågan om ett uppdrag kring n…

2024-04-22

Styrgrupp utebliven etablering

Idag träffades styrgruppen för utebliven etablering.

2024-04-22

Styrgrupp Kryddgårdenmodellen

Styrgruppen för Kryddgårdenmodellen träffades idag och diskuterade hur ett fortsatt samarbete skulle se ut om det fi…

2024-04-20

FRAM planerar upphandling kring utvärdering

FRAM har under de senaste tre åren visat att de arbetsmetoder som projektet bygger på visat sig vara väldigt gynnsam…

2024-04-17

Från daglig verksamhet till arbete

FINSAM i Malmö arrangerade 2 LFA workshops i februari kring frågan från daglig verksamhet till arbete. Idag fortsatt…