2024-05-30

Malmöbor bjuds in till behovsanalys 5 juni

FINSAM i Malmö har fått i uppdrag att genomföra en behovsanalys den 5 juni.

Behovsanalysen kommer genomföras med 27 personer från alla FINSAMs medlemmar och Malmöbor som bjudits in för att bidra med sina erfarenheter av att möta förbundets olika medlemmar.

2024-05-16

Styrgrupp LÖK gemensamma insatser

Den lokala överenskommelsen för gemensamma insatser mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen syftar till att genom s…

2024-05-15

Möteslänk till föreläsning om ChatGPT och AI den 16 maj

2024-05-15

Styrgruppsmöte FRAM

Idag hade FRAM vårens sista styrgruppsmöte

2024-05-14

Förstudie: AI

Finsam i Malmö strävar efter att få fler organisationer i Malmö att använda sig av AI för att uppnå en effektivare…

2024-05-08

Rehabkoordinering i fokus

Samordningsförbundet Skåne Nordost och FINSAM i Malmö träffade idag Andreas Johansson och pratade rehabkoordinering.