2024-05-20

Presentation av FACT i Malmö för Stockholms stads samordningsförbund

Idag presenterade sektionschef från Malmö stad arbetet som görs i FACT teamen inom psykosmottagningarna i Malmö stad.

FINSAM i Malmö finansierade utvecklandet av FACT team mellan Funktionsstödsförvaltningen och Vuxenpsykiatrin i Malmö stad mellan 2017-2021. Pilotstudie FACT och konsultationsteam - Hem (finsamimalmo.se)

Idag kopplade FINSAM i Malmö ihop Stockholms stads samordningsförbund med en av sektionscheferna i Malmö stad som presenterade sitt arbete för dessa.

2024-07-11

Sommar på FINSAM i Malmö

Under sommaren kommer FINSAM i Malmö vara öppet följande tider.

2024-07-03

Effektivare processer med hjälp av AI

Arbetsförmedlingen funderar tillsammans med FINSAM i Malmö om möjligheter till effektivare processer med hjälp av AI…

2024-07-01

Samarbete utifrån samtal om daglig verksamhet börjar ta form

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

2024-06-28

Uppföljning behovsanalys

Den 5 juni genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys med alla sina medlemmar. Ett 20-tal problem och utmaningar lyft…

2024-06-27

Samtal med Region Skåne kring AI och utveckling inom detta

Idag träffar FINSAM i Malmö företrädare för Region Skåne och pratar om AI och utvecklingen som sker inom detta områd…