2024-05-30

Malmöbor bjuds in till behovsanalys 5 juni

FINSAM i Malmö har fått i uppdrag att genomföra en behovsanalys den 5 juni.

Behovsanalysen kommer genomföras med 27 personer från alla FINSAMs medlemmar och Malmöbor som bjudits in för att bidra med sina erfarenheter av att möta förbundets olika medlemmar.

2017-10-13

Felrädsla

Idag är FINSAM i Malmö med och arrangerar den Regionala FINSAM dagen. Felrädsla var ett tema.

2017-10-12

Art of hosting

Idag jobbade FINSAM tillsammans med Malmö stad, ideella föreningar i Malmö, Försäkringskassan och Region Skåne med m…

2017-10-11

Styrelsemöte i FINSAM i Malmö 20/10

Den 20/10 har FINSAM i Malmö nästa styrelsemöte. Bland annat skall FINSAM i Malmö 10 år rapporten och delårsrapporte…

2017-10-02

Förändring på riktigt - inspirationsdag i FINSAM i Skåne

Samordningsförbunden i Skåne bjuder in till inspirationsdag den 13 oktober på temat FÖRÄNDRING PÅ RIKTIGTi samarbete…

2017-09-25

Unga och unga vuxna med psykisk ohälsa uppmärksammas

Världsdagen infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av ”World Federation for Mental Health” 1992 och är ti…