2024-06-05

FINSAMs medlemmar möts och pratar behov med Malmöbor

Idag har FINSAM i Malmö genomfört en behovsanalys. Syftet med eftermiddagen var att genomföra en gemensam behovsanalys och att synliggöra för varandra vilka behov som finns av samarbete för att fler Malmöbor ska komma ut i arbete.

Vi jobbade jobba med att synliggöra de behov som finns, prickorientera de fem största, sedan låta alla belysa dessa fem problemen i World café och slutligen erbjuda respektive organisation att ta ställning till vad ville fortsätta arbeta med.

Syftet med dagen var att synliggöra de gemensamma behov vi har av samarbete för att Malmöbor ska komma ut i arbete. Vi var representanter från många olika organisationer och även några Malmöbor som möter våra organisationer var med idag.

2017-10-13

Felrädsla

Idag är FINSAM i Malmö med och arrangerar den Regionala FINSAM dagen. Felrädsla var ett tema.

2017-10-12

Art of hosting

Idag jobbade FINSAM tillsammans med Malmö stad, ideella föreningar i Malmö, Försäkringskassan och Region Skåne med m…

2017-10-11

Styrelsemöte i FINSAM i Malmö 20/10

Den 20/10 har FINSAM i Malmö nästa styrelsemöte. Bland annat skall FINSAM i Malmö 10 år rapporten och delårsrapporte…

2017-10-02

Förändring på riktigt - inspirationsdag i FINSAM i Skåne

Samordningsförbunden i Skåne bjuder in till inspirationsdag den 13 oktober på temat FÖRÄNDRING PÅ RIKTIGTi samarbete…

2017-09-25

Unga och unga vuxna med psykisk ohälsa uppmärksammas

Världsdagen infaller den 10 oktober varje år. Den instiftades av ”World Federation for Mental Health” 1992 och är ti…