2024-06-12

AI - för människor i utbildning och arbete

FINSAM i Malmö har tillsammans med Funktionsstödsförvaltningen under våren jobbat med att testa AI för att effektivisera arbetsmoment inom daglig verksamhet.

Idag presenterade Lunicore resultat av detta. Huvudspåren som de rekommenderade ett fortsatt arbete kring var en speech to text lösning och koppla samman data.

Se deras rapport!

Se deras presentation om projektet som föredrogs idag!

2024-07-11

Sommar på FINSAM i Malmö

Under sommaren kommer FINSAM i Malmö vara öppet följande tider.

2024-07-03

Effektivare processer med hjälp av AI

Arbetsförmedlingen funderar tillsammans med FINSAM i Malmö om möjligheter till effektivare processer med hjälp av AI…

2024-07-01

Samarbete utifrån samtal om daglig verksamhet börjar ta form

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

2024-06-28

Uppföljning behovsanalys

Den 5 juni genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys med alla sina medlemmar. Ett 20-tal problem och utmaningar lyft…

2024-06-27

Samtal med Region Skåne kring AI och utveckling inom detta

Idag träffar FINSAM i Malmö företrädare för Region Skåne och pratar om AI och utvecklingen som sker inom detta områd…