2024-06-28

Uppföljning behovsanalys

Den 5 juni genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys med alla sina medlemmar. Ett 20-tal problem och utmaningar lyftes samt ett antal olika behov kopplade till dessa fångades upp.

Arbetet med att följa upp dessa är igång. Ett samtal har bokats med Arbetsförmedlingen, primärvården, vuxenpsykiatrin och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen för inledande diskussioner om möjliga samarbeten.

Utöver det har en inbjudan till att börja jobba med behoven skickats från FINSAM och i denna vecka har ett samtal bokats med Arbetsförmedlingen för att diskutera olika system och möjligheter att kommunicera mellan dessa.

2024-07-11

Sommar på FINSAM i Malmö

Under sommaren kommer FINSAM i Malmö vara öppet följande tider.

2024-07-03

Effektivare processer med hjälp av AI

Arbetsförmedlingen funderar tillsammans med FINSAM i Malmö om möjligheter till effektivare processer med hjälp av AI…

2024-07-01

Samarbete utifrån samtal om daglig verksamhet börjar ta form

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

2024-06-28

Uppföljning behovsanalys

Den 5 juni genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys med alla sina medlemmar. Ett 20-tal problem och utmaningar lyft…

2024-06-27

Samtal med Region Skåne kring AI och utveckling inom detta

Idag träffar FINSAM i Malmö företrädare för Region Skåne och pratar om AI och utvecklingen som sker inom detta områd…