2024-01-18

Samtal om spridning av Malmökraften med huvudkontoret på Arbetsförmedlingen

Idag träffade FINSAM i Malmö och arbetsförmedlingens företrädare för Stockholmskraften enheten för Utbilda och samverka på huvudkontoret på Arbetsförmedlingen.

Idag träffade FINSAM i Malmö och  arbetsförmedlingens företrädare för Stockholmskraften enheten för Utbilda och samverka på huvudkontoret på Arbetsförmedlingen.

En diskussion genomfördes kring hur ett arbete kring spridning av "stadskrafter" skulle kunna genomföras. Viktiga frågor är att kunna synliggöra vad som är verksamt men också att kunna lyfta fram en modell som kan genomföras i de olika kontexterna som finns i Sverige samt utmaningen att bygga på det som finns och fungerar idag men ändå föra in det verksamma i att arbete med en "stadskraft".

EUflagga

2024-07-11

Sommar på FINSAM i Malmö

Under sommaren kommer FINSAM i Malmö vara öppet följande tider.

2024-07-03

Effektivare processer med hjälp av AI

Arbetsförmedlingen funderar tillsammans med FINSAM i Malmö om möjligheter till effektivare processer med hjälp av AI…

2024-07-01

Samarbete utifrån samtal om daglig verksamhet börjar ta form

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

2024-06-28

Uppföljning behovsanalys

Den 5 juni genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys med alla sina medlemmar. Ett 20-tal problem och utmaningar lyft…

2024-06-27

Samtal med Region Skåne kring AI och utveckling inom detta

Idag träffar FINSAM i Malmö företrädare för Region Skåne och pratar om AI och utvecklingen som sker inom detta områd…