2023-11-15

LÖK gemensamma insatser arbetar med struktur och målarbete

FINSAM i Malmö har blivit tillfrågade om att delta i arbetet med en målstruktur kring LÖK gemensamma insatser.

FINSAM i Malmö har blivit tillfrågade om att delta i arbetet med en målstruktur kring LÖK gemensamma insatser. Tillsammans med verksamhetssamordnare på arbetsförmedlingen, arbetsförmedlare och studie- och yrkesvägledare på Malmö stad kommer FINSAm i Malm ö idag att planera kring ett upplägg på nästa styrgrupp LÖK gemensamma insatser.

2024-07-11

Sommar på FINSAM i Malmö

Under sommaren kommer FINSAM i Malmö vara öppet följande tider.

2024-07-03

Effektivare processer med hjälp av AI

Arbetsförmedlingen funderar tillsammans med FINSAM i Malmö om möjligheter till effektivare processer med hjälp av AI…

2024-07-01

Samarbete utifrån samtal om daglig verksamhet börjar ta form

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

2024-06-28

Uppföljning behovsanalys

Den 5 juni genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys med alla sina medlemmar. Ett 20-tal problem och utmaningar lyft…

2024-06-27

Samtal med Region Skåne kring AI och utveckling inom detta

Idag träffar FINSAM i Malmö företrädare för Region Skåne och pratar om AI och utvecklingen som sker inom detta områd…