2024-04-20

FRAM planerar upphandling kring utvärdering

FRAM har under de senaste tre åren visat att de arbetsmetoder som projektet bygger på visat sig vara väldigt gynnsamma för att skapa utveckling mot arbetsmarknaden för målgruppen. Nu samlar de ihop sig för att upphandla utvärdering av sitt arbete tillsammans med FINSAM i Malmö.

Så här skriver FRAM om sin ambition med utvärdering framöver i sin ansökan till FINSAM i Malmö.

"FRAM har under de senaste tre åren visat att de arbetsmetoder som projektet bygger på visat sig vara väldigt gynnsamma för att skapa utveckling mot arbetsmarknaden för målgruppen. I insatsen finns många olika delar som i sig själva skulle kunna vara det som skapar goda resultat, men det skulle också kunna vara så att mixen av insatser har hamnat precis på rätt nivå eller helt andra anledningar såsom personal, språkbruk, samverkan etc. Osäkerheten kring vilka delar som är effektiva utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv verkar inte vara exklusivt för FRAM eftersom det saknas samordning och goda exempel på nationell nivå. Därför bör det kopplas följeforskning till projektet som har som utgångspunkt att titta på vad det är som gör FRAM framgångsrikt och varför projektet genererar många positiva resultat. Syftet är således att genom följeforskning skapa legitimitet för FRAM:s arbetssätt och på så sätt lägga en grund till att sprida goda exempel lokalt och nationellt.
För att få en så lyckad följeforskning som möjligt gäller det att ställa rätt frågor och undersöka rätt saker. För att öka chansen att följeforskningen har rätt utgångspunkt avser FRAM att ingå i ett partnerskap med Vaeksthuset forskningscenter. Vaeksthusets roll i detta partnerskap skulle kunna vara att hjälpa till med identifiering av projektets framgångsfaktorer och analys av det arbete som utförs. Samtidigt skulle de kunna vara behjälpliga i utveckling av verksamheten. Den information som Vaeksthuset tar fram kommer således utgöra grunden för följe-forskningen."2024-07-11

Sommar på FINSAM i Malmö

Under sommaren kommer FINSAM i Malmö vara öppet följande tider.

2024-07-03

Effektivare processer med hjälp av AI

Arbetsförmedlingen funderar tillsammans med FINSAM i Malmö om möjligheter till effektivare processer med hjälp av AI…

2024-07-01

Samarbete utifrån samtal om daglig verksamhet börjar ta form

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

2024-06-28

Uppföljning behovsanalys

Den 5 juni genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys med alla sina medlemmar. Ett 20-tal problem och utmaningar lyft…

2024-06-27

Samtal med Region Skåne kring AI och utveckling inom detta

Idag träffar FINSAM i Malmö företrädare för Region Skåne och pratar om AI och utvecklingen som sker inom detta områd…