2024-05-14

Förstudie: AI

Finsam i Malmö strävar efter att få fler organisationer i Malmö att använda sig av AI för att uppnå en effektivare resursanvändning. Syftet med detta projekt var att hitta potentiella förbättringar och effektiviseringar med fokus på AI och digitalisering. En processkartläggning har gjorts genom intervjuer och desktop research. Målet var att leverera insikter om vilka framsteg som gjorts inom digitalisering och AI, förstå var det skulle kunna appliceras samt belysa potentiella risker och framtidspotential.

De primära rekommendationerna från rapporten omfattar implementering av ett speech-totext-
verktyg samt automatisering av datahämtning från befintliga system. Dessa åtgärder
syftar till att effektivisera anteckningsprocessen genom AI och digitalisering. Speech-totext-
verktyget är avsett att specifikt minska anteckningstiden i samband med
kartläggningsmöten, medan automatiserad dataöverföring syftar till att reducera det
administrativa arbetet, särskilt då brukare ska verkställas eller vid förändringar.

Övriga rekommendationer inkluderar införandet av en AI-driven chatbot för att underlätta
sökandet efter information såsom lathundar och mallar, användning av statistik för att
identifiera mönster och därmed förebygga framtida byten, integration av snabbkommandon
för att minska repetitivt skrivande, och tillämpning av självkartläggning för att smidigare
övergå från kartläggning till verkställande.

Läs hela rapporten här!

2024-07-11

Sommar på FINSAM i Malmö

Under sommaren kommer FINSAM i Malmö vara öppet följande tider.

2024-07-03

Effektivare processer med hjälp av AI

Arbetsförmedlingen funderar tillsammans med FINSAM i Malmö om möjligheter till effektivare processer med hjälp av AI…

2024-07-01

Samarbete utifrån samtal om daglig verksamhet börjar ta form

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

2024-06-28

Uppföljning behovsanalys

Den 5 juni genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys med alla sina medlemmar. Ett 20-tal problem och utmaningar lyft…

2024-06-27

Samtal med Region Skåne kring AI och utveckling inom detta

Idag träffar FINSAM i Malmö företrädare för Region Skåne och pratar om AI och utvecklingen som sker inom detta områd…