2024-03-20

FINSAM i Skåne träffar Region Skåne

På torsdag bjuder primärvårdsnämndens ordförande Lisa Flinth in alla samordningsförbunden till fortsatt dialog kring samarbete.

På torsdag bjuder primärvårdsnämndens ordförande Lisa Flinth in alla samordningsförbunden till fortsatt dialog kring samarbete. Följande står på agendan:

 • Laget runt
 • Region Skånes deltagande på strategisk nivå i respektive förbund, beredningsgrupp eller motsvarande
 • Ambitionshöjning när det gäller rehabiliteringsuppdraget
 • Skånegemensam process med fokus på rehabilitering, 
 • Övrigt
  - Ledarskapsutbildning
  - Organisationsförändring
  - Kultur på recept

rs_webb

2024-07-11

Sommar på FINSAM i Malmö

Under sommaren kommer FINSAM i Malmö vara öppet följande tider.

2024-07-03

Effektivare processer med hjälp av AI

Arbetsförmedlingen funderar tillsammans med FINSAM i Malmö om möjligheter till effektivare processer med hjälp av AI…

2024-07-01

Samarbete utifrån samtal om daglig verksamhet börjar ta form

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

2024-06-28

Uppföljning behovsanalys

Den 5 juni genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys med alla sina medlemmar. Ett 20-tal problem och utmaningar lyft…

2024-06-27

Samtal med Region Skåne kring AI och utveckling inom detta

Idag träffar FINSAM i Malmö företrädare för Region Skåne och pratar om AI och utvecklingen som sker inom detta områd…