2024-02-15

AI inom daglig verksamhet

Idag fick funktionsstödsförvaltningen en kort introduktion kring AI och FINSAMs möjligheter att utforska möjligheterna med detta inom daglig verksamhet.

Idag fick funktionsstödsförvaltningen en kort introduktion kring AI och FINSAMs möjligheter att utforska möjligheterna med detta inom daglig verksamhet.

  • Kort presentation av Funktionsstödsförvaltningen med fokus på framtida utmaningar.
  • Kort presentation och exempel som visar på hur arbete med AI skulle kunna genomföras.
  • Diskussion kring hur ett samarbete kring AI/digitalisering/teknik för en effektivare resursanvändning skulle kunna inledas.

Finsam_ikon_Koppla-s...

2024-07-11

Sommar på FINSAM i Malmö

Under sommaren kommer FINSAM i Malmö vara öppet följande tider.

2024-07-03

Effektivare processer med hjälp av AI

Arbetsförmedlingen funderar tillsammans med FINSAM i Malmö om möjligheter till effektivare processer med hjälp av AI…

2024-07-01

Samarbete utifrån samtal om daglig verksamhet börjar ta form

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

2024-06-28

Uppföljning behovsanalys

Den 5 juni genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys med alla sina medlemmar. Ett 20-tal problem och utmaningar lyft…

2024-06-27

Samtal med Region Skåne kring AI och utveckling inom detta

Idag träffar FINSAM i Malmö företrädare för Region Skåne och pratar om AI och utvecklingen som sker inom detta områd…