Våra föreläsningar

Föreläsningarna riktar sig i första hand till medarbetare hos någon av FINSAM i Malmös ingående myndigheter. Anmälan krävs.

Förstudie: AI

Välkomna till en 45-minuters digital presentation om praktiska användningsområden för AI och ny teknik i offentlig sektor i Malmö.

 Under april 2024 utförde FINSAM och Lunicore - Lunds universitets studentkonsultbolag - en AI-förstudie hos funktionsstödsförvaltningen. Medarbetare intervjuades för att identifiera repetitiva arbetsuppgifter, varefter Lunicore utvecklade prototyper för att effektivisera dessa i en sandlådemiljö. Projektet, finansierat och samordnat av FINSAM, involverade masterstudenter från ingenjörs- och data science-programmen och inspirerades av AI Sweden.

Plats: Teams (digitalt)

Tid: 12/6 kl. 9.00-12.00

Förstudie: AI

Välkomna till en 45-minuters digital presentation om praktiska användningsområden för AI och ny teknik i offentlig sektor i Malmö.

Läs mer

ChatGPT och AI i offentlig förvaltning

Marko Tosic från ChatGPTutbildning.se kommer föreläsa om hur vi inom offentlig sektor kan bli smartare och mer effektiva genom AI. 

Anmäl här: https://sv.surveymonkey.com/r/VYQ8VLS

Läs mer

Autism - förklaringsmodeller, bemötande och strategier för kommunikation.

Dags för årets första digitala föreläsning. Det är psykolog Katarina A Sörngård som kommer föreläsa under titeln: Autism - förklaringsmodeller, bemötande och strategier för kommunikation.

Läs mer

Lindrig intellektuell funktionsnedsättning

Elisabeth Fernell är läkare, forskare och professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet.

Datum: 28/9 2023

Tid: 09.00-10.30

Digital föreläsning via teams, anmäl här: 

 

https://sv.surveymonkey.com/r/RLCKXL6

 

Läs mer

Tillitsbaserad styrning och ledning

Arbete i en mångkulturell miljö kan vara både väldigt givande och riktigt frustrerande: Hur påverkar kulturell bakgrund synen på psykisk hälsa/ohälsa? Går det att prata om mående med den som inte vill höra talas om psykisk ohälsa? Hur kan vi tänka kring bemötande i situationer där klienten inte delar vår syn på hälsa, och hur påverkar kulturell bakgrund synen på mening, liv och lidande? Föreläsningen bjuder på kunskapspåfyllning, utrymme för frågor, diskussion och egna erfarenheter. Varmt välkommen! 

Leg psykolog Minna Forsell har lång erfarenhet av asylvård och är specialiserad inom existentiell psykologi. 

Datum och tid: 31/3 klockan 10.00-11.30

Läs mer

Vad ska jag göra med det jag är bra på?

Hej.

Mitt namn är Hampus, jag jobbar som plåtslagare och jag har diagnosen asperger.
Denna föreläsning handlar om att hitta det som är naturligt bra och hur man kan använda det till nytta.
Jag kommer också att prata om hur det är att leva med en NPF-diagnos och framförallt, att hitta sin plats i arbetslivet, men också visa er olika verktyg som jag själv har använt för att förbättra mitt välmående och min vardag.

Läs mer

Kultur och psykisk ohälsa

Arbete i en mångkulturell miljö kan vara både väldigt givande och riktigt frustrerande: Hur påverkar kulturell bakgrund synen på psykisk hälsa/ohälsa? Går det att prata om mående med den som inte vill höra talas om psykisk ohälsa? Hur kan vi tänka kring bemötande i situationer där klienten inte delar vår syn på hälsa, och hur påverkar kulturell bakgrund synen på mening, liv och lidande? Föreläsningen bjuder på kunskapspåfyllning, utrymme för frågor, diskussion och egna erfarenheter. Varmt välkommen! 

Leg psykolog Minna Forsell har lång erfarenhet av asylvård och är specialiserad inom existentiell psykologi. 

Datum och tid: 31/3 klockan 10.00-11.30

Läs mer

Breddad rekrytering och språkutveckling i arbetslivet

På en flerspråkig arbetsplats är en inkluderande kommunikation central när det gäller att ta till vara på kompetens, utveckla ny kompetens och kunna rekrytera för framtida behov. För att nå dit behöver vi skapa förutsättningar för språkutveckling på arbetsplatsen. Vi behöver få kompetens att bedöma språknivåer mer objektivt och synliggöra språklig kompetens vid rekrytering. FINSAM i Malmö och projekt Utebliven Etablering inbjuder till en inspirationsdag om breddad rekrytering och språkutveckling i arbetslivet!

Läs mer

Tilltron till individets jobchans - fra et ledelses perspektiv

Intresset för studierna och erfarenheterna från Växthusets kompetenscenter är stort i Sverige. Efter en förfrågan från Försäkringskassan genomfördes idag en föreläsning av Anne Sandberg Holm som är chefskonsult på Växthusets kompetenscenter i Danmark. Medverkade gjorde chefer från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Föreläsning med psykolog Maria Wiwe

En föreläsning riktad till personal på Malmökraften med psykolog Maria Wive kommer genomföras den 13 maj. Maria Wiwe är specialist inom området mentalisering och har skrivit boken "Mentalisering och psykisk ohälsa hos ungdomar".

Läs mer

Att leda kreativa och medskapande möten

När vi nu återgår till mer fysiska möten finns möjlighet att växla upp metoder och det ledarskap vi använder för att stödja våra grupper i att nå resultat. Men även att fortsätta att utveckla formerna för det digitala arbetet. Hur gör man då för att få fysiska såväl som digitala möten och workshops att bli effektiva, meningsfulla och energifyllda?

Läs mer

Personlighetssyndrom och psykossjukdom

Den 14/3 kommer Märta Wallinus, legitimerad psykologi och docent i psykiatri, att hålla en föreläsning för arbetsförmedlare och handläggare inom det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Fokus kommer ligga på personlighetssyndrom och psykossjukdom.

Läs mer

Missbruk och/eller kriminalitet i arbetslivsinriktad rehabilitering

Personer med en historik av missbruk och/eller kriminalitet i arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Personlighetssyndrom

Idag kommer Märta Wallinius prata om personlighetssyndrom. Märta är legitimerad psykolog och docent i psykiatri, inriktning rättspsykiatri.

Läs mer

Om tro kan förflytta berg vad kan då kunskap göra?

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är en studie gjord av Væksthusets Forskningscenter i Danmark. Den är, både nationellt sett i Danmark, och internationellt sett, den mest omfattande vetenskapliga studien kring progressionsmål som har undersökt vad som faktiskt fungerar för att få människor i utsatta situationer i arbete.

Läs mer

Om tro kan förflytta berg vad kan då kunskap göra?

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är en studie gjord av Væksthusets Forskningscenter i Danmark. Den är, både nationellt sett i Danmark, och internationellt sett, den mest omfattande vetenskapliga studien kring progressionsmål som har undersökt vad som faktiskt fungerar för att få människor i utsatta situationer i arbete.

Läs mer

Mötas och medskapa online En serie utbildningsträffar om möten online

Behovet att utveckla formerna för hur vi möts och arbetar tillsammans är stort. Hur kan vi mötas online och samarbeta effektivt från där vi befinner oss? Hur kan vi göra detta på ett sätt som bygger på dialog och medskapande?

FINSAM i Malmö vill tillsammans koppla samman sina medlemmar och lära oss mer tillsammans om hur vi kan skapa meningsfulla möten.

Läs mer

Om tro kan förflytta berg vad kan då kunskap göra?

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) är en studie gjord av Væksthusets Forskningscenter i Danmark. Den är, både nationellt sett i Danmark, och internationellt sett, den mest omfattande vetenskapliga studien kring progressionsmål som har undersökt vad som faktiskt fungerar för att få människor i utsatta situationer i arbete.

Läs mer

Kunskapslyft V

Denna förmiddag skall väcka nyfikenhet, lust och mod att våga kontakta andra organisationer för att hitta lösningar på de problem du som professionell inom arbetslivsinriktad rehabilitering möter i vardagen.

Läs mer

Kunskapslyft IV

Denna förmiddag skall väcka nyfikenhet, lust och mod att våga kontakta andra organisationer för att hitta lösningar på de problem du som professionell inom arbetslivsinriktad rehabilitering möter i vardagen.

Läs mer

Möter du unga Malmöbor med psykisk ohälsa?

Med anledning av den ökade psykiska ohälsan hos unga och i syfte att erbjuda hjälp att hantera stress, oro och nedstämdhet har verksamhet Unga Vuxna i Malmö startats som ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö Stad och Arbetsförmedlingen.

Läs mer

Kunskapslyft II

Inbjudan till kunskapslyft kring Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad och Region Skånes verksamhet

Läs mer

Kunskapslyft

Inbjudan till kunskapslyft kring Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad och Region Skånes verksamhet

Läs mer

Stöd och Insatser vid Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar - Betydelsen av Kunskap och Samverkan

Stöd och Insatser vid Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar - Betydelsen av Kunskap och Samverkan

Elisabeth Fernell är barnläkare och arbetar kliniskt och inom forskning i skärningspunkten mellan barnneurologi och barnneuropsykiatri, framförallt med områdena autism, ADHD och utvecklingsstörning hos barn och ungdomar. Elisabeth kommer beskriva olika kognitiva funktionsnedsättningar och vad som kännetecknar dessa och vilket stöd och insatser som behövs såväl under skoltid som senare i ett arbetsliv.

Det kommer finnas utrymme för frågor på plats men det går också bra att skicka frågor till: fredrik.neuman@finsamimalmo.se

Datum: Fredagen den 2 mars

Tid: 13–15

Plats: Malmö Live

 

 

Läs mer

Hur ska jag kunna samarbeta med någon som inte gör som jag säger?

Alla vill samarbeta, men hur gör vi? Varför behöver vi samarbeta? Vad behöver vi för att samarbeta? Utifrån våra erfarenheter av att arbeta i projekt för integrerad verksamhet reflekterar vi kring att bygga hållbara samarbeten.

 

Projekten är en nu avslutad förstudie ”Integrerad verksamhet för personer med psykossjukdom”, samt ett pågående projekt inom kategorin metodutveckling ”Integrerad verksamhet” som syftar till att hitta och utveckla former för ett integrerat arbetssätt mellan Malmö stads individ- och familjeomsorg, vuxna samt beroendemottagning Rådmannen.

 

Seminarieledare: Pernilla Rehn, tidigare processledare och Anne-Lie Lindell, processledare

 

Fredag 1 september

Tid: kl. 8.15–9.15, fika finns från 07.50

Plats: Stadshuset, Stortorget

 

Läs mer

En presentation av funktionsstödsförvaltningens kompetenssatsning inom återhämtningsinriktat arbetssätt till personer med psykisk ohälsa

Det är aldrig för sent att återhämta sig från psykisk funktionsnedsättning, det visar de senaste decenniernas forskning. Det är möjligt även om man haft besvär i flera år. Flera faktorer samverkar till återhämtningsprocessen.En viktig drivkraft är hoppet om att livet kan förändras till det bättre.

Föreläsare: Susanna Agerius, funktionsstödsförvaltningen Malmö stad

Onsdag 31 maj
Tid: kl. 8.15–9.15, fika finns från 07.50
Plats: Stadshuset, Stortorget

Läs mer

Att få,leva med och återhämta sig från psykos

Möt en attitydambassadör och it-tekniker med bland annat diagnosen vanföreställningssyndrom. Han delar med sig av sin livserfarenhet för att öka kännedom om psykisk ohälsa, och med förhoppning att fördomarna ska minska.

Fredag 21 april
Tid: kl. 8.15–9.15, fika finns från 07.50
Plats: Stadshuset, Stortorget

Läs mer

Från Kaos till Kaosam genom samordnad individuell plan (SIP)

Kaosam, kartläggning av arbetsförmåga och ohälsa i samverkan, där socialtjänsten tillsammans med primärvård, psykiatri, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen systematiskt använder SIP-samordnad individuell plan som metod för att förstå och hantera individer med komplex problematik. Läs mer här!

Seminarieledare: Elisabeth Ravn, Lunds kommun

Fredag 31 mars
Tid: kl. 8.15–9.15, fika finns från 07.50
Plats: Stadshuset, Stortorget

 

Läs mer

Din röst ska eka - inspiration att skapa sitt eget öde

Möt JASSIM AHMADI, en ung inspiratör och föreläsare med rötterna i stadsdelen Rosengård i Malmö. Med en uppväxt som präglats av socialt utanförskap, arbetslöshet och dåliga betyg, lyckades han vända på sina odds. Jassim Ahmadi är idag utbildad socionom och personalvetare. Han har tidigare arbetat som skolkurator på Rosengårdsskolan i Malmö, är en entreprenör, Inspiratör, hiphop artist och författare.

Tisdag 28 februari
Tid: kl. 8.15–9.15, fika finns från 07.50
Plats: Stadshuset, Stortorget

 

Läs mer

Ärendedragning i samverkan

FINSAM bjuder in personal på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och Malmö Stad till en kompetenshöjande insats.

Syftet är att sprida kunskap om varandras uppdrag, arbets- och tankesätt kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Ärendedragning i samverkan kommer att visas inför publik. Deltagande parter är medarbetare på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Malmö Stad som tillsammans bidrar med sin kompetens, mångfald av idéer och lösningar på problem i det dragna ärendet.

Reflekterande team kommer användas som arbetsmetod i ärendedragningen. Metoden skapar goda förutsättningar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Insatsen bygger på FINSAMs projekt Reflekterande Team som har bedrivits under hösten 2016.

Fredagen den 3/2 2017

Tid: 08.15 - 09.30,  Fika finns från 07.50

Plats: Jungmansgatan 12, Malmö

Läs mer

Vi gör det vi ska - Slutseminarium Utsikt

”Vi gör det vi ska”           

Kom och ta del av Malmö Stad och Försäkringskassans fortsatta samverkan kring malmöbor med ohälsa, nedsatt arbetsförmåga och försörjningsstöd. Ni bjuds in till ett frukostmöte fredagen den 20 januari

Genom samarbete mellan Individ och Familj, Malmö Stad och Försäkringskassan får Malmöbor med försörjningsstöd och ohälsa det stöd de har rätt till. Utsikt kommer att avslutas vid årsskiftet och har resulterat i en överenskommelse som möjliggör det fortsatta arbetet med denna målgrupp.

 

·         7.45 – 8.15 Kaffe, fralla och mingel

·         8.15 Inledning Ingvar Stevensson, områdeschef Försäkringskassan och Ronny Andersson, stadsområdesdirektör Stadsområdesförvaltning Innerstaden

·         8.30 -9.30 Utsikt om det fortsatta arbetet med målgruppen   

 

Fredagen den 20 januari 2017

Tid: kl. 08.15 - 09.30, fika finns från 07.50

 Plats: Stadshuset, lokal: Stortorget

 

 

 

Läs mer

Hur gammal är ungdomen? Och: hur unga är vuxna?

Hur gammal är ungdomen? Och: hur unga är vuxna?

Om generationer och relationer i ny relationsgrammatik

Föreläsare var: Mats Trondman, ungdomsforskare och professor i kultursociologi vid Linneuniversitetet

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen

Bildresultat för IPS bild individual placement

 

Fredagen den 8 april

Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS-modellen (Individual Placement and Support)

Arbete med stöd enligt modellen Individual placement & Support (IPS), är en evidensbaserad vidareutveckling av Supported Employment (SE) som genom nationell forskning visat sig vara en av de mest effektiva arbetsrehabiliteringsmetoder för att hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning att få ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden.

Föreläsare var  Annika Lexén, OT reg., Ph D

Department of Health Science/Mental health and mental health services research

CEPI, Lund University

 


Läs mer

Internationella kvinnor

Fredagen den 18 mars berättade Allan Waktmar (projektledare) om finsaminsatsen Internationella kvinnor. Genom att bemöta kvinnor på nytt sätt, låta saker ta tid och koordinera resurser, skapas motivation och möjlighet till arbete och studier.

 


Läs mer

Vad är meningen med livet?

Årets första frukostföreläsning genomfördes 29 januari och hade titeln: "Vad är meningen med livet?" - Hälsofaktorer, livsstilsförändringar och effekter på människors liv från en medicinsk synvinkel. Föreläsning på ämnet "ett salutogent förhållningssätt till livet ur ett medicinskt/psykologisk perspektiv”

Föreläsare var: Bengt Jönsson, Specialist i Allmänmedicin

Läs mer