"Malmö har
blivit mindre"

Orden kommer från Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör för Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning. Det är en komprimerad men pricksäker sammanfattning av chefsnätverket, där Finsam i Malmö hjälpte till att utveckla en neutral mötesplats för några av den offentliga sektorns högst uppsatta tjänstepersoner i Malmö. 

FÖDDES UR ETT INFORMATIONSGLAPP

Tillsammans med några av dessa personer tog FINSAM i Malmö fram ett upplägg som skapat ökad samsyn och öppnat upp kontaktvägar mellan organisationer som tidigare haft svårt att förstå och nå varandra. Chefsnätverket är ett exempel på vad vi gör inom ramarna för vår tjänst Koppla samman.

”Vi i chefsnätverket träffas i många olika sammanhang i våra respektive kärnuppdrag. I Finsams chefsnätverk ger vi oss själva tid och utrymme att vara både yrkespersoner och människor samtidigt. Med en lunch som uppstart, en tydlig och varm incheckningsfråga ’Vad upptar min tid?’ skapas relationer och ett klimat som möjliggör att vi inte bara tittar till oss själva och vår egen organisations behov. Finsam har lyckats gifta ihop relationerna och de professionella uppdragen.”

Britt-Marie Pettersson
förvaltningsdirektör Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning

”I chefsnätverket ges det möjlighet att prata fritt om det som upptar vår arbetsvardag just där och då, med andra kollegor i andra organisationer. Jag ser dem som just kollegor som jag kan få inspel och förslag på hur jag kan ta mig vidare från en problemformulering. Med Finsams hjälp säkerställer vi att utbudet från organisationerna på en individnivå kompletteras med det som saknas för individer som inte passar in i organisationernas hårda ramverk.”

Britt-Marie Pettersson
förvaltningsdirektör Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning

Om Koppla samman

Chefsnätverket är ett bra exempel på hur vår tjänst Koppla samman kan göra skillnad.

Med ett unikt mandat att röra oss fritt i de berörda organisationerna och lång erfarenhet av att jobba i det offentliga kan vi föreslå alternativa sätt att samarbeta, bortom hierarkiska strukturer. Vi ser till att rätt personer pratar med varandra helt enkelt.

Vi erbjuder en neutral mötesplats där samtal, under vår processledning, kan ske med det gemensamma bästa för ögonen istället för en enskild organisations behov.

TJÄNSTEN KOPPLA SAMMAN GER

  • ingångar till alla på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Malmö stad och Region Skåne, oavsett position.
  • tillgång till gemensamma fysiska och digitala mötesrum
  • tillgång till processledning

VÅR PROCESS

  1. Du kontaktar Finsam via mail eller telefon.
  2. Vi återkopplar och fördjupar frågeställningen.
  3. Vi förankrar med relevanta chefer i flera organisationer.
  4. Tillsammans med dig planerar och designar vi genomförandet.
  5. Du får slutdokumentation från oss.

Man är bara ett samtal bort

”Samtalen har en informell karaktär och skulle inte ha ägt rum om inte Finsam samlat oss.”

Ulrika Thell Mijdema
Områdeschef avdelningen för sjukförsäkring, Skåne Syd i Malmö, styrelseledamot Finsam i Malmö

VILL DU VETA MER?

Här kan du läsa mer om tjänsten koppla samman Ladda ner pdf

Kontakta oss