Vet ni!!

En podcast om arbetslivsinriktad rehabilitering, psykisk hälsa, samverkan och vägen till arbete och studier. Kontakta oss gärna för tips om vad ni skulle vilja höra i podden (ämnen, frågor, funktioner, personer).

Kontakt: fredrik.neuman@finsamimalmo.se 

Vet Ni! IPS

Idag möter vi Katarina Ek och Daniel Zdravkovic som är IPS arbetsspecialister. De jobbar, via FACT teamet, på NIP(NyInsjuknade i Psykos) eller psykosmottagningarna i Malmö med Malmöbor som upplevt psykos.

Lyssna på podden

Vet NI! ESF projektet ”Hållbara övergångar för unga i riskzon”

Idag möter vi Nina Lanje på ESF projektet ”Hållbara övergångar för unga i riskzon”

Lyssna på podden

Vet Ni! I work

Idag pratar vi med Lasse, Nadia och Torbjörn på I work. I work riktar sig till de som har en funktionsnedsättning och omfattas av LSS lagstiftningen. De hjälper till med stöd till arbete och studier. Syftet är att öka möjligheterna att få och behålla ett arbete.

Lyssna på podden

Vet Ni! AI med Lunicore

Idag möter vi Måns och Dante på Lunicore och pratar om AI och förutsättningar att jobba med AI i offentlig verksamhet. Vill Ni läsa mer så finns det en förstudie som de gjort i samarbete med funktionsstödsförvaltningen och oss på FINSAM i Malmö att läsa här:fo-rstudie-ai.pdf (finsamimalmo.se)

Lyssna på podden

Teambaserat arbetssätt på FRAM

FRAM prövar ett nytt sätt att arbeta. Idag pratar vi med Gunilla Lindström, Helena Camitz och Hanna Tjernström som alla är arbetsmarknadssekreterare på FRAM

Lyssna på podden

Vet Ni! FACT psykosmottagningarna i Malmö

Idag möter vi Almut Peters och Max Poon som jobbar enligt FACT modellen på psykosmottagningarna i Malmö. Detta är ett integrerat samarbete sedan 2017 mellan Vuxenpsykiatrin i Malmö/Trelleborg och Funktionsstödsförvaltningen.

Lyssna på podden

Vet Ni! Näsbymodellen

Idag möter vi Jessica von Leitgeb rehabkoordinator på Näsby vårdcentral som berättar om arbetet med Näsbymodellen och värdet av intern och extren förankring för att vara framgångsrik.

Lyssna på podden

Vet Ni! Samverkansdoktoranden

Leman Isik, Samverkansdoktorand Göteborgs Universitet, Institutionen för tillämpad IT, Swedish center for digital innovation och Ledningsstrateg på Västra Götalandsregionen.
 
Forskar om nyttorealisering av digital transformation – nyttorealisering handlar om realisering av verksamhetsutveckling. Forskning visar att det är stora utmaningar att realisera nyttorna från digitala transformationen. Utebliven nyttorealisering inom digital transformation är inte bara kostsamt för Sverige i monetära termer utan också ur ett legitimitetsperspektiv.  Målet med min forskning är att identifiera och analysera de mekanismer som förbättrar realiseringen av nyttor från digital transformation inom välfärdssektorn så att vi effektivt kan möta framtida samhällsutmaningar och samtidigt tillgodose medborgarnas behov av högkvalitativa tjänster.

Lyssna på podden

Autism och kommunikation med plåtslagare Hampus

I dagens avsnitt pratar vi åter med Hampus Holmberg. Denna gång om vilka utmaningar det finns inom kommunikation när man har autism.

Lyssna på podden

Vet Ni! Odense kommun

Idag möter vi Jakob Gudbrand Koncernchef på Odense Kommune Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Han berättar om Odenses arbete med arbetslöshet och vilka utmaningar samt lösningar de har. Bland annat pratar han om ett lyckat exempel på att förhindra att fler blir långtidsberoende av ekonomiskt stöd samt om hur personer med missbruksproblem fått hjälp från kommunen.

Lyssna på podden

Vet Ni! Självmedkänsla

Idag pratar vi med psykolog Åsa Ohlsson från Ohlsson psykologi om självmedkänsla. Självmedkänsla, eller self-compassion, handlar om förmågan att möta sig själv med värme och förståelse i svåra stunder, och göra vad som behövs för att må bra. Allt ifrån att ta en kaffe med kollegorna fast arbetsuppgiften är ofärdig, till att sätta en gräns även om det väcker obehag i stunden. Det kan vara ovant att lägga märke till egna signaler på tex. stress, obehag eller en inre kritisk röst, och att ta hand om de känslorna på ett hjälpsamt sätt - men det är en förmåga som går att träna upp!

En växande mängd forskning visar att självmedkänsla leder till både ökat välmående och ökad effektivitet och prestation i jobbet, på ett hållbart sätt. Win win alltså.

Vill Ni veta mer om självmedkänsla så hör gärna av Er till Åsa.

Lyssna på podden

Vet Ni! Aktivitetskravsreformen - från bidrag till jobb

SKR anser att regeringens aktivitetskravsreform för ekonomiskt bistånd kan bli verkningsfull arbetsmarknadspolitik om den görs rätt. Idag pratar vi med Oscar Svensson samordnare på SKR som, i tätt samarbete och i dialog med ett stort antal kommuner, varit en av dem jobbat med att ta fram sex krav på aktivitetskravsreformen för att denna ska kunna bli effektiv och välfungerande ur ett kommunalt perspektiv.

Lyssna på podden

Vet Ni! Utvärdering av förändringar i sjukförsäkringen

Per Johansson, professor på Uppsala universitet, har genomfört "Utredningen om sjukförsäkringen i förändring – en utvärdering har utvärderat de senaste årens förändringar i sjukförsäkringens regelverk."

Lyssna på podden

Vet Ni! Identifiera och registrera funktionsnedsättning i förhållande till arbete

Idag pratar vi med Sara Löfberg, Arbetsförmedlingen, och Elisabeth Alerstam, Arbetsmarknadsavdelningen Malmö stad, om deras utvecklade samarbete med att identifiera och registrera funktionsnedsättning i förhållande till arbete, i syfte att fler få till en varaktig anställning på den reguljära arbetsmarknaden.

Lyssna på podden

Vet Ni! Insikt och sökandekategori 14

Idag möter vi Amanda Sternskog och Frida Engman från Arbetsförmedlingen i Malmö.
Samtalet syftar till att ge en bild av två projekt som bedrivits under 2023. Amanda berättar om Finsamprojektet Insikt som i samverkan med Malmö Stad har syftat till att kartlägga och analysera behovet hos malmöbor med särskilt långa inskrivningstider på Arbetsförmedlingen. Frida berättar om arbetet med målgruppen inom kategori 14 som innebär att man är förhindrad i sitt arbetssökande, piloten har syftat till att undersöka hur arbetet skulle kunna utvecklas för denna målgrupp. Fokus för avsnittet är bland annat vilka gemensamma lärdomar och insikter de båda projekten har gett.

Lyssna på podden

Vet Ni! AI, digitaliseringen, utbildningen och jobben

Andreas Jacobsson, biträdande professor och docent i datavetenskap samt vicerektor för digitalisering vid Malmö universitet, delar med sig av sin mångåriga erfarenhet digitala miljöer och tankar kring hur utbildning och arbetsmarknad kan komma att påverkas av utvecklingen kring AI.
Foto: Håkan Röjder

Lyssna på podden

Vet Ni! Lisa Flinth om Region Skåne och FINSAM

Idag möter vi Lisa Flinth, ordförande i Region Skånes Primärvårdsnämnd. Vi pratar om Region Skånes fokus kring rehabkoordinering när de gäller FINSAM i Skåne och möjligheterna att kunna jobba tillsammans i denna fråga.

Önskar Ni kontakt med Region Skåne kring frågor rörande rehabkoordinering kontakta gärna Andreas Johanssonandreas.s.johansson@skane.se och vill Ni veta mer om Regions Skånes arbete kring FINSAM så kontakta gärna Pernilla Johansson pernilla.an.johansson@skane.se

Lyssna på podden

Vet Ni! Stockholmskraften

Idag möter Vet Ni! Juan Avila på Arbetsförmedlingen och Karin Jacobsen på Samordningsförbundet i Stockholm stad.
Inspirerat av, och i samarbete med, det ESF finansierade Malmökraften kommer de att vara delaktiga i att starta upp arbetet med en pilot inför en uppstart av Stockholmskraften under hösten.

Lyssna på podden

Artificiell intelligens i offentlig förvaltning

Sverige har som digitaliseringspolitiskt mål att bli bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Är vi på rätt väg? Hur ska vi som offentliga organisationer förhålla sig till den nya AI-förordningen? Om detta och mycket mer pratar vi om i dagens avsnitt.

Susanne Stenberg är jurist och har tidigare arbetat som domare. Håkan Burden har en bakgrund i systemutveckling och agila metoder. Tillsammans arbetar de med de gråzoner och oklarheter som uppstår när digitaliseringen för över ansvar från människor till maskiner eller molnet. 

Lyssna på podden

Vet Ni! AI Sweden

Rebecka Lönnroth, programledare på AI Sweden, berättar om hur en organisation kan starta sin AI-resa, hur AI Sweden kan stötta samt vikten att prata mer nytta än teknik.

Lyssna på podden

Vet Ni! Arbetsmarknadsinsatser i Malmö stad

Arbetsmarknadsavdelningen är en viktig aktör på Malmös arbetsmarknad. Vi medverkar till att stärka arbetssökande Malmöbors möjligheter till arbete och självförsörjande, samt jobbar vi även med framtida kompetensförsörjning via bland annat Prao för åttonde klass. Inom Arbetsmarknadsavdelningen erbjuds olika arbetsmarknadsinsatser som till exempel kommunala arbetsmarknadsanställningar, arbetsträning, utbildning och praktik.

Lyssna på podden

Vet Ni! Yasemine Arhan Modéer från Tillväxtkommisionen

Vd och grundare av Altitude Meetings och är en näringsdebattör och aktör med fokus på klimat, demokrati och social hållbarhet. Hon föreläser och gärna om mod, entreprenörskap, samt hur näringsliv och forskning tillsammans kan lösa globala utmaningar och skapa nya affärer på vägen samt faciliterar workshops som leder till lösningar, nya samarbeten och nya tänk.

Lyssna på podden

Vet Ni! Work for you

I dagens avsnitt har vi äran att få ha Wilma hos oss, en inspirerande handledare från Work for You. Lyssna när Wilma berättar om hur hon stödjer och vägleder människor mot arbete eller studier och hjälper dem att hitta arbetsplatser som matchar deras passion och talanger. Lyssna och låt dig inspireras av Wilmas drivkraft och insikter på vägen mot jobb eller studier! 

Lyssna på podden

Vet Ni! Språkutveckling med Malin Brander och Siamak Afshari

Idag pratar vi språkutveckling med Malin och Siamak.

Malin Brander
Idag Språkutvecklare på Malmö stad sedan 2018
Arbetat framgångsrikt med arbetsmarknadsfrågor sedan 2014 och specifikt med språkutveckling sedan 2016. Uppmärksammad för ovanligt höga resultat redan 2016. Arbetat som ungdomsledare, utbildare, coach, interntränare, externkonsult inom teambuilding och kommunikation.

Siamak Afshari
Arbetat med arbetsmarknadsfrågor sedan 2005. Arbetat som coach, utbildare, utbildningsledare inom Yrkeshögskola, rekryterare, verksamhetsledare, föreläsare, metodstödjare/interntränare men också idrottsledare sedan 1992.

Lyssna på podden

Vet Ni! - Samsjuklighetsutredningen

Idag pratar vi med samsjuklighetsutredningen särskilde utredare Anders Printz bland annat om möjligheterna med att utgå från befintliga erfarenheter vid utveckling av verksamhet för personer med samsjuklighet.
Foto:Malin Nerby

Lyssna på podden

Vet Ni! Warp news

Idag möter vi Mathias Sundin på Warp News. Han jobbar med att göra världen mer optimistisk inför framtiden genom att balansera de negativa rubrikerna med faktabaserade optimistiska nyheter om teknik, vetenskap och mänskliga framsteg.
Photo Credit: Hub Berlin

Lyssna på podden

Vet Ni!! Bättre digital tillgänglighet på BUP Skåne

Emmy Bertholdsson är innovation manager på Innovation Skåne. I dagens avsnitt pratar Emmy om arbetet med att ta fram en ny modell för digital infrastruktur inom Bup Skåne.

 

 

Lyssna på podden

Vet Ni! Organisatorisk tvåhändhet och kraften i ett tydligt syfte

Johanna Pregmark från Chalmers tekniska högskola pratar om utmaningen kring att både vara effektiv samt skapa utrymme för kreativa idéer och innovation. Hon berättar om kraften i ett tydligt syfte och hur detta kan vara hjälpsamt för att kunna jobba med organisatorisk tvåhändhet.

Lyssna på podden

Vet Ni! Handlingsutrymme inom offentlig förvaltning

Idag möter vi Tom Karlsson på Göteborgs universitet som pratar om tillitsbaserad styrning och avsaknad kring empiri kring detta och behovet av handlingsutrymme och förutsägbarhet inom offentlig förvaltning. (Foto: Lisa Jabar)

Lyssna på podden

Vet Ni! Gunnar Westling om Offentlig förvaltning

Idag har vi förmånen att prata med Gunnar Westling som under drygt 30 år har jobbat med ledning, innovation och ledarskap i komplexa situationer inom offentlig, privat och idéburen sektor.
Vi kommer få ta del av Gunnars tankar kring hur var vår offentliga förvaltning är på väg samt kommer få 4 konkreta råd kring hur ledning av offentlig förvaltning kan utvecklas.

Lyssna på podden

Vet Ni! arbetsmarknadspolitik med Laura Hartman

Laura Hartman är chefsekonom på LO och pratar i dagens avsnitt om den lågkonjunktur vi är på väg in i och ger sin syn på vilken roll en arbetsmarknadspolitik bör spela i detta läge samt delar med sig kring tankar kring statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik.

Lyssna på podden

Vet Ni! ADHD på jobbet av Martina Nelson

Idag pratar vi med Martina Nelson som delar med sig av sina erfarenheter kring att möta personer med ADHD i arbetslivet. Hon är författare till boken ADHD på jobbet.

Lyssna på podden

Vet Ni! Resursrådet i Östra Södertörn

Idag möter vi Liv Nordström, doktorand vid Mälardalens universitet, som berättar om sin utvärdering av myndighetsgemensamma team vid samordningsförbundet Östra Södertörn.

Lyssna på podden

Vet Ni!! Plåtslagare Hampus

Intervju med Hampus Holmberg som har autism och som beskriver hur han gjorde för att få ett arbete som plåtslagare

Lyssna på podden

Vet Ni! Neuropsykiatriska funktionshinder och arbetsmarknad

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom adhd och autism, påverkar beslutsfattare och erbjuder gemenskap i lokala föreningar. Attention arbetar också för ett öppnare och mer hållbart arbetsliv där även våra medlemsgrupper får plats och där man slipper att bli negativt särbehandlad på grund av sin diagnos. Våra medlemmar tycker att det är svårt att få rätt hjälp och att insatserna behöver samordnas. Informationen är svårbegriplig och behöver utvecklas.

Lyssna på podden

Vet Ni! - Komplex PTSD.

Idag pratar vi på Vet Ni! om Komplex PTSD.

Svåra barndomstrauman kan resultera i Komplex PTSD, vilket även ibland kallas Anknytningstrauma. Konsekvenser av obehandlad C-PTSD leder ofta till långtidssjukskrivningar pga felaktiga diagnoser och behandlingar.

Lyssna på podden

Vet Ni! - framtidens arbetsförmedling

Idag möter vi Anna Bältmark som pratar om hur du skulle kunna möta varje arbetssökande utifrån behov och förutsättningar. Ett förslag på framtidens arbetsförmedling med nya grepp.

Lyssna på podden

Vet Ni! - Sveriges bästa verksamheter

Idag pratar vi med Henrik Eriksson, professor på Chalmers tekniska högskola om hans bok "Sveriges bästa verksamheter". Henrik fördjupar sig särskilt i de fem principer han sett hos just Sveriges bästa verksamheter och ger konkreta idéer kring hur dessa kan omsättas i verksamhet.

Lyssna på podden

Vet Ni! - Attention Malmö

Idag möter vi Aneta Reimann på Attention Malmö som berättar som sin verksamhet och vad de kan erbjuda kring olika frågor rörande Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).  

Senaste nytt kring föreningens aktiviteter och kontaktinformation hittar du på hemsidan https://attention-malmo.se/ eller Attention Malmös Facebook sida https://www.facebook.com/attentionmalmo/

Lyssna på podden

Vet Ni! - vad som händer på Världshälsodagen för psykisk hälsa?

Den 10 oktober kommer Världsdagen för psykisk hälsa arrangera fysiska föreläsningar i Niagara på Malmö universitet samt sända dessa live via facebook. Lyssna på Bo, Cecilia och Thomas när de presenterar innehållet närmare.

Lyssna på podden

Vet ni! - MUVAH

Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (Muvah) är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet. Muvah initierades 2014 med utgångspunkt i Malmökommissionens rekommendationer.

Anna Singhateh är utvecklingssamordnare på Pedagogisk inspiration och samordnare för Muvah i Malmö stad och Teresa Tomašević är universitetsadjunkt och samordnare för Muvah på Malmö universitet. Hör Anna och Teresa berätta mer om sitt arbete med Muvah

Lyssna på podden

Vet Ni!! Make it work implementeringen

Intervju med Anders Sjöholm på Make it Work. Vi pratar om projektets implementeringsarbete och om hur man kan ta steget från daglig verksamhet till arbete eller studier.

Lyssna på podden

Vet Ni!! Samverket

I dagens avsnitt intervjuas Marie Svensson Wiklander och Jenny Sandström på Samverket. Samverket är en innovativ arena där offentligt anställda kan utbyta erfarenheter och expertkunskap och bygga relationer.

 

Lyssna på podden

Vet Ni! - Inför första utlysningen från ESF+

Svenska ESF-rådet fick 2019 i uppdrag av regeringen att lämna förslag på ett nytt nationellt socialfondsprogram ESF + för 2021-2027. Idag möter vi regionchef Åza Rydén som pratar om förutsättningarna inför de första utlysningarna som sannolikt kommer under hösten.

Lyssna på podden

Vet Ni!- Världsdagen för psykisk hälsa

Idag möter vi Bo Persson, Cecilia Renner,  Duke William Shane och Thomas Wiberg som pratar om sitt arbete med Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober kl. 12-17 på Malmö Universitet i lokalen Niagara.

Lyssna på podden

Första hjälpen i psykisk hälsa

Självmord är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15-44 år. I Ängelhom ställde man frågan hur kommunen kunde tackla detta stora folhälsoproblem. I dagens intervju deltar Sara Gigja, psykiatrisamordnare i Ängelhom, som berättar om hur man i Ängeholm utbildar första hjälpare i psykisk hälsa.

 

 

Lyssna på podden

Vet Ni! Statssekreterare Roger Mörtvik om långtidsarbetslöshet

Idag möter vi statssekreterare Roger Mörtvik som pratar om långtidsarbetslöshet och om goda exempel på samverkan som leder till positiva effekter på denna.

Lyssna på podden

Vet Ni ! Rådgivningsgruppen

Idag möter vi Lena Lindqvist från polisen som berättar om sitt arbete i rådgivningsgruppen. Ett samarbete mellan sju kommuner, polisen, åklagaren, brottsoffermyndigheten, vuxenhabiliteringen och Studieförbundet Vuxenskolan kring personer med intellektuell funktionsvariation.

Lyssna på podden

EnRival AB - kompletterande aktör

I dagens avsnitt intervjuas Liridon Zogu som arbetar som marknads- och etableringschef på EnRival AB.

Lyssna på podden

Ofrivillig ensamhet (projekt omtanke)

I dagens avsnitt intervjuas Bitte Wikström och Charlotta Schön som båda arbetar i projektet omtanke med fokus på ofrivillig ensamhet. Projektet finansieras av samordningsförbundet Helsinborg

Lyssna på podden

Vet Ni! Uppsök

Idag möter vi  Narcis Spahovic, Stina Widerstedt, Hanna Terovic och Hannah Michailidou från Arbetsmarknadsavdelningen på Malmö stad som berättar om sitt arbete med Uppsök. De pratar om vad de har på gång under den närmaste tiden, sin strategi kring social medier och vad de vill uppnå med sitt arbete med Uppsök.

Lyssna på podden

Vet Ni! - Utebliven etablering SFI

Hur kan vi tillsammans stötta malmöbor på väg genom sina sfi-studier? Hur fångar vi upp dem som inte kommer i kontakt med sfi? Hur undviker vi onödiga krockar mellan olika verksamheters planeringar? Och hur hittar vi nya vägar för samarbete med individen i centrum? De här frågorna behandlas inom projektet Utebliven Etablering - ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsavdelningen i Malmö stad, Region Skåne och Komvux Malmö sfi. I dagens avsnitt får vi möta projektsamordnare Paulina Lundkvist och Hanna Mächs som berättar mer om arbetet i projektet. 

Lyssna på podden

Vet Ni! - Anders Forslund IFAU om långtidsarbetslöshet

Idag möter vi Anders Forslund, professor emeritus, från IFAU, institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering. Vi pratar med honom om långtidsarbetslöshet och vad som är verksamt i arbetet med denna.

Lyssna på podden

Uppsökande verksamhet i Stockholm

I detta avsnitt intervjuas Hanna Hessedahl, Johanna Strandberg och Josefin Axell som samtliga arbetar med uppsökande verksamhet i Stockholm

Lyssna på podden

IOP mellan ASF och Botildenborg

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) har tecknat ett idéburet offetnligt partnerskap (IOP) med stiftelsen Botildenborg. I dagens avsnitt deltar Tobias Edvardsson, enhetschef på ASF och Malin Lang, projektledare på stiftelsen Botildenborg

Lyssna på podden

Vet Ni! - Samverkansforum

Idag möter vi Amanda Sternskog från Arbetsförmedlingen i Malmö och Anna-Karin Hansson från Arbetsmarknadsavdelningen i Malmö Stad.

Samtalet kommer att ge en bild av hur Arbetsförmedlingen och Malmö Stad arbetar med ett gemensamt Samverkansforum i syfte att underlätta samverkan och vägen mot arbete för malmöbor.

Lyssna på podden

Vet Ni! Hur lyckas du med hybridmöten?

Under pandemin har vi fått öva på digitala möten men nu står vi inför nästa utmaning: Hybridmöten. Emma Patel kommunikationsansvarig på Adda Kompetens, ett företag inom SKR, och Beata Wickbom, expert på digitala möten och hybridmöten, pratar om fallgropar och hur du undviker dessa.

Lyssna på podden

Vet Ni! – SNPF utbildning och information inom narkotikabekämpning

Idag möter vi Lennart Karlsson, ordförande inom Svenska narkotikapolisföreningen. Han berättar om det arbete som denna förening gör när det gäller utbildning och information inom narkotikabekämpning.

Lyssna på podden

Vet Ni! Alla som arbetar i offentlig verksamhet möter tortyröverlevare

Att bli utsatt för tortyr är en extremt påfrestande händelse för den som utsätts. Cirka 30 procent av de som kommer till Sverige som asylsökande berättar om att de har utsatts för tortyr, trots det identifieras alltför få tortyröverlevare, något som är en förutsättning för att fler ska få den vård de behöver. Hur kan vi arbeta för att öka identifiering och vilket stöd finns att få? I detta avsnitt pratar vi med Johan Nilsson och Ida Gunge som arbetar med Region Skånes projekt DIKT (Dokumentation, identifiering och kunskap om tortyr), vars syfte är att öka kunskapen om tortyrskador inom hälso-och sjukvården. (Bild skapad av: Munira Yussuf)

Läs mer på:
Tortyrskador – omhändertagande, utredning och behandling - Vårdgivare Skåne (skane.se)
Stöd och vård efter tortyr - 1177 Vårdguiden

 

Lyssna på podden

Våld i nära relationer

Ett samtal om kvinnofrid och våld i nära relationer med Margot Olsson som arbetar som utvecklingssekreterare i Malmö stad.

Lyssna på podden

Vet Ni! - Virtual Reality öppnar upp dörren till arbetsmarknaden

Idag möter vi Ali Khalil, VD på Miljonbemanning som berättar om hur de använt VR-teknik för att skapa förutsättningar för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, och som saknar verifierade kunskaper och referenser, att få en chans att visa upp sin kompetens och komma in på arbetsmarknaden.

Lyssna på podden

Vet Ni! En av vår tids viktigaste jämställdhets- och samhällsutmaningar

Clara Berglund är generalsekreterare för kvinnorörelsens paraplyorganisation Sveriges Kvinnolobby och ordförande för Sveriges största jämställdhetskonferens Forum Jämställdhet. Hör henne berätta varför hon brinner för kvinnors rättigheter och om en av vårt tids viktigaste jämställdhets- och samhällsutmaningar – att fler utrikes födda kvinnor ska kunna komma i arbete, försörja sig själva och leva fria liv.

Läs gärna rapporten Clara refererar till här: Utrikes födda kvinnor i Stockholm (sverigeskvinnolobby.se)

Lyssna på podden

Vet Ni!! BIP - vad har hänt och vad är på gång 2022

Idag får vi möjligheten att åter igen prata med Anne Sandberg Holm om hennes arbete med Vaeksthusets studier kring BIP. Anne bjuder på lärdomar från året som gått, fördjupar sig i de två spåren som öppnats upp i Sverige kring BIPstudierna samt avslutar med vad som är på gång under 2022.

Lyssna på podden

Vet Ni!! Förnyelsebyråkrater, onödig efterfrågan och behovet av en neutral arena

Idag möter vi Johan Quist från Karlstad universitet som under många år jobbat med tjänsteforskning. Han har bland annat gjort flera större studier på Försäkringskassan och Skatteverket. Johan kommer prata om tjänstelogik vs. fabrikslogik, hur en offentlig organisation vet vilka effekter den uppnår, onödig efterfrågan samt vägen framåt för offentlig tjänsteutveckling.

Lyssna på podden

Vet Ni!! Jakten på bra initiativ kring utrikesfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Idag möter vi Monia Sarenstrand och Eva Thyselius på Jämställdhetsmyndigheten som är på jakt efter aktörer att samarbeta med utifrån bra initiativ kring utrikesfödda kvinnors inträde på arbetsmarknaden. Har du praktisk erfarenhet av detta som du tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten vill utveckla kontakta Monia och Eva på info@jamstalldhetsmyndigheten.se

Lyssna på podden

Styrning av offentlig verksamhet med medborgaren i fokus i Danmark

Idag möter vi Jakob Bigum Lundberg, direktör i Naestveds kommun men också landsformand i Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark.

Jakob delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring behovet av utveckling av styrningen av den offentliga verksamheten. Han menar att ett större fokus på medborgarens behov är nödvändigt för att behålla den höga legitimitet som de offentliga verksamheterna har i Norden.

Lyssna på podden

Bygga ett hus på månen

Idag möter vi Kiriakos Backis som lyckats bygga sitt hus på månen med hjälp av möten med människor som tror på honom och hans förmåga. Lyssna på berättelsen om hur Kiriakos bryter 15 år av sjukpension och nu åter arbetar med det han drömmer om.

Lyssna på podden

Supported Education i Botkyrka

I dagens avsnitt intervjuas Elena Lönnqvist och Helen Jakoub från Botkyrka kommun. De arbetar med supported education och ger en inblick i hur de arbetar med metoden i Botkyrka.

Lyssna på podden

Schizofreni – Livet med en psykossjukdom

Idag möter vi Åsa Konradsson-Geuken och pratar med henne om den senaste boken hon gett ut. Hon är docent i farmakologi vid Uppsala Universitet och forskar kring den psykiska sjukdomen schizofreni. Hon är också lillasyster till Mats som lever med sjukdomen. Hon har tillsammans med psykiatrikerna Sten Friberg och Ylva Wächter skrivit en populärvetenskaplig bok om Schizofreni med titeln ”Schizofreni – Livet med en psykossjukdom”. I boken återfinns fakta, fallbeskrivningar samt personliga berättelser, och hennes bror står för illustrationerna. Boken är skriven för att komma tillrätta med fördomarna, okunskapen och stigmatiseringen för att bidra till att göra schizofreni till en sjukdom bland andra sjukdomar. Ingen lätt sjukdom att leva med, men rätt hanterad ingen omöjlig sjukdom att leva med, och en sjukdom man aldrig ska behöva skämmas för.
Fotograf: Marcus Gustafsson

Lyssna på podden

Anna Tebelius Bodin om motivation

I avsnittet intervjuas Anna Tebelius Bodin som har en examen från Harvard University och som är specialiserad på hjärnan, motivation och psykisk hälsa. Samtalet krestar kring frågan om hur vi kan få fler Malmöbor att studera. 

 

 

Lyssna på podden

Att lyckas leda i samverkan

Idag pratar vi med Karoline Bottheim från Länka Consulting om hennes erfarenhet av att leda i samverkan. Hon har tillsammans med Anna Zingmark skrivit boken "Att lyckas leda i samverkan" som beskriver tankemodeller, förhållningssätt och konkreta metoder som kan hjälpa oss i samverkansprocesser.

Lyssna på podden

Design for experience–a public service design approach in the age of digitalization

Idag träffar vi Jakob Trischler som på engelska pratar om sin artikel om hur tjänstedesign skulle kunna ta sig an utmaningar med digitalisering i offentlig sektor.

Today we meet Jakob Trischler who will talk about his article om how service design could approach challenges with digitalization within the public sector.

Read the whole article here: Full article: Design for experience – a public service design approach in the age of digitalization (tandfonline.com)

Lyssna på podden

Supported Education

I dagens avsnitt intervjuas Annika Bostedt och Malin Wigg som båda arbetar på Riksförbundet för social och mental hälsa. Fokus ligger på supported education.

Lyssna på podden

Från spårvagnen till politiken - Samordningsförbundet i Göteborg

Idag pratar vi med Eva Magnusson, Samordningsförbundet i Göteborg som delar med sig sin långa erfarenhet av att arbeta med FINSAM.

Lyssna på podden

Rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivning

Idag möter vi Anja Nyberg och Kerstin Jigmo från Region Skåne och Kjerstin Stigmar från Lunds universitet som pratar om sjukskrivningen som en medveten del av behandlingen, anpassad efter individen och att det finns en tydlig plan för patienten som också kan innebära kontakt med andra myndigheter efter medgivande av patienten.

Lyssna på podden

Mats Alvesson och tomhetens triumf

I detta avsnitt intervjuas Mats Alvesson som är professor i företagsekonomi. Fokus ligger på hans bok "Tomhetens triumf" som släpptes för 15 år sedan men som fortfarande bedöms högaktuell och intressant.

Lyssna på podden

Samordningsförbundet Stockholms stad

Idag möter vi Annika Angerfelt förbundschef på Samordningsförbundet i Stockholm stad som pratar om samordningsförbundets målgrupper och arbetet med människor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Lyssna på podden

Långtidscovid

Samtal med Åsa Hedlund som är ordförande i Svenska Covidföreningen och med egen erfarenhet av långtidscovid.

Lyssna på podden

Hassela Solidaritet

I dagens avsnitt intervjuas Nina, Agneta och Fredrik som arbetar på Hassela Solidaritet. Medverkar gör även Ayham och Rahmat som har egen erfarenhet av att delta i insatser på Hassela Solidaritet

Lyssna på podden

Konsultationsteamet, del 2 av 2 (Sluta Skjut)

Intervju med Fredrik Hermansen och Rebeca Persson på konsultationsteamet i Malmö. I denna andra del av intervjun ligger fokus på projektet/arbetssättet "Sluta Skjut".

Lyssna på podden

Konsultationsteamet, del 1 av 2

I dagens poddavsnitt intervjuas Fredrik Hermansen och Rebeca Persson som båda arbetar på konsultationsteamet i Malmö. I deras uppdrag ingår även att arbeta inom projektet "Sluta Skjut" och mot radikalisering.

Lyssna på podden

Malmöandan

I dagens avsnitt intervjuas Tom Roodro och Ivar Scotte som båda arbetar som samordnare i Malmöandan. Fokus ligger på hur ideell sektor i samarbete med Malmö stad kan ta sig an viktiga samhällsutmaningar tillsammans. 

Lyssna på podden

BIP i en svensk kontext

Idag pratar Samuel Grahn och Fredrik Tågsjö i Hallands samordningsförbund om sitt samarbete med Vaeksthusets forskningscenter och om hur Bip-forskningen riktar om fokuset från individen till fokus på organisation, handledarroll, insatserna design samt arbetsmarknad/arbete

Lyssna på podden

BIP - hur man gör det i praktiken

Idag möter vi Anne Sandberg Holm på Vaeksthusets kompetencecenter i Danmark. Hon pratar om arbetet med att sprida erfarenheter och resultat, såväl i Danmark som i Sverige, av den forskning de gjort.

Lyssna på podden

Framtidens hus och Jämlik hälsa

Idag möter vi Hoda Abbas och Jörgen Andersson som jobbar i Lindängen på Framtidens hus. De berättar vilken skillnad en satsning på bland annat munhälsa har gjort för invånarna i Lindängen och hur de jobbat det senaste året med att bli mer digitala i möten med dessa.

Lyssna på podden

Fotboll är mer än bara fotboll!

Karin Heri, ansvarig för samhällsfrågor på Malmö FF berättar om hur klubben arbetar med att lösa aktuella samhällsutmaningar. Hon berättar bland annat konkret hur arbetssökande malmöbor (med försörjningsstöd) får arbete i klubbens samarbetsföretag och vägledning av yrkesverksamma personer.

Lyssna på podden

Skåne Stadsmission utvecklar sina sociala företag

Idag möter vi Alireza Mobasheri enhetschef på Skåne stadsmission. Han pratar om den inkluderande arbetsintegration de bedriver via finansiering genom ESF och om hur Skånes stadsmission har utvecklat sitt arbete med sociala företag för att möta de förändringar det senaste året fört med sig.
(Foto: Apelöga)

Lyssna på podden

Förrehabilitering på Handkraft

Handkraft är en förrehabiliteringsinsats som vänder sig till Malmöbor mellan 18-65 år. I avsnittet intervjuas två deltagare på Handkraft samt en socialpedagog som arbetar på Handkraft.

Lyssna på podden

Vad kan vi göra för att hjälpa Er på bästa sätt - Tjänstedesign Malmökraften

Idag träffar vi Camilla, Robin, Elissavet och Bnar som jobbat med att ta fram en prototyp kring ett möte med deltagare i Malmökraften genom att använda sig av tjänstedesign.

Lyssna på podden

Den tunna samskapande isen

Idag pratar vi med Klas Hallberg om hans bok " I kundens skor", samskapandets tunna is, gurkodling, resursintegration och vikten av sårbarhet och ödmjukhet för att kunna skapa värde med tjänster.

Lyssna på podden

Effektutvärdering av Malmökraften

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera effekter av samordningsförbunds verksamhet på individnivå. Utvärderingen består av två fristående delar: (i) en utvärdering av Malmökraften och (ii) ett kontrollerat experiment som genomförs i Göteborgs, Insjörikets och Stockholms samordningsförbund. Utvärderingen ska slutrapporteras till regeringen den 1 december 2022. Mer information om hela utvärderingen finns på ISFs hemsida https://www.inspsf.se/pagaende-projekt/socialforsakring/2019-06-26-utvardering-av-samordningsforbundens-verksamhet

Lyssna på podden

Unga, medier och psykisk ohälsa

I dagens avsnitt intervjuas Yvonne Andersson som arbetar som utredare och analytiker på Statens medieråd. I somras släpptes rapporten "Unga, medier och psykisk ohälsa" och det är kring denna rapport vi samtalar.

Lyssna på podden

Skapa närvaro i dina digitala möten

Idag träffar vi David Ershammar med stor erfarenhet av att jobba med personer och organisationer kring medskapande möten. David kommer dela med sig av praktiska och konkreta erfarenheter kring hur digitala möten kan bli mer närvarande och energifyllda.

Lyssna på podden

Distansarbete och hälsa

Intervju kring distansarbete och hälsa med Linda Widar, doktorand vid högskolan i Gävle.

Lyssna på podden

Insatskatalogen

Många av Sveriges största städer är anslutna till en enhetlig insatskatalog där såväl professionella som medborgare kan leta och hitta lämpliga insatser. Fokus ligger på människor i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. Är det här något för Malmö?  I dagens intervju pratar jag med Filip Wiltgren på samordningsförbundet i centrala Östergötland som arbetar med insatskatalogen.

Lyssna på podden

LSS

I dagens avsnitt intervjuas Hannah Rossander Strand som arbetar som omsorgspedagog inom LSS i Malmö

Lyssna på podden

KRAMI

Krami Malmö har sedan 1980 arbetat med att vägleda och stötta människor ut ur kriminalitet/missbruk och mot arbete och självförsörjning. I takt med att samhället, Malmö Stad och målgruppen förändrats under de gångna 40 åren så har även Krami utvecklats men samverkanskonceptet mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Malmö stad är än idag helt intakt. Hör Kristian Bogren (Frivårdsinspektör), Lauren Carroll (Arbetsmarknadssekreterare) och Mikael Andersson (Verksamhetsansvarig) berätta mer om Kramis historia och framgångskoncept

Lyssna på podden

Jobba närmare användaren  med hjälp av tjänstedesign

Idag möter vi Andreas Jensen i Vet Ni!. Andreas är strategisk förändringsledare på Malmö stad och har under våren jobbat med tjänstedesign med bland annat Malmökraften.

Lyssna på podden

Kunskapscentrum migration och hälsa

Kunskapscentrum migration och hälsa i Region Skåne arbetar för en jämlik och säker vård för personer från andra länder och ett migrationsperspektiv inom hälso- och sjukvård. I podden berättar Jenny Malmsten och Mia Sandor mer om bland annat metodhandboken En viktig bok om omsorg som riktar sig till alla som arbetar med ensamkommande ungdomar. (Inspelad juni 2020.)

Lyssna på podden

Uppdragserbjudande och tjänsteinnovation i FINSAM Landskrona Svalöv

I det här podavsnittet har vi pratat med Martina Bach från FINSAM Landskrona Svalöv om deras nya sätt att utveckla och finansiera samverkan på. Martina berättar om varför styrelsen bestämde sig för att lämna ansökningsförfarande till förmån för uppdragserbjudande och hur tjänsteinnovation används i förarbetet. (Inspelad juni 2020)

Lyssna på podden

Så gör vi arbetslivet möjligt för personer med psykisk ohälsa

I dagens avsnitt intervjuas Susann Porter som är doktor i hälsovetenskap med inriktning mot psykisk hälsa. Vid tiden för intervjun arbetade hon som arbetsterapeut på aktivitetscenter. Samtalet handlar om metoder som har visat sig fungera för att få människor med psykisk ohälsa ut i arbete. (Inspelat mars 2020)

Lyssna på podden

Make it work

Make it work har identifierat ett behov av utökad samverkan mellan berörda aktörer för personer inom daglig verksamhet. Make it work består av en kombination av att utveckla metoder för ett riktat arbetsförberedande stöd samt möjlighet till förlängt stöd till individ och arbetsgivare vid anställning för att möjliggöra för fler personer att närma sig arbetsmarknaden.

Bakom samarbetet står Malmö stads Funktionsstödsförvaltning och Försäkringskassan. I dagens podd möter vi projektledarna som presenterar tankarna bakom denna satsning. (Inspelat maj 2020.)

Lyssna på podden

Det förstärkta arbetssättet på ekonomiskt bistånd

Genom ett nytt arbetssätt har socialsekreterarna på Öster i Malmö effektiviserat sitt arbete och frigjort värdefull tid för att kunna träffa sina klienter oftare.

I avsnittet deltar sektionschef Yasmina Garrigos Martinez, 1:e socialsekreterare Anna Hellström och socialsekreterare Charlien Brodin Havranek. Inspelad januari 2020.

Lyssna på podden

Trelleborgsmodellen (ekonomiskt bistånd)

I avsnittet ges en inblick i det som benämns ”Trelleborgsmodellen”. Deltar gör sektionschef Eleonore Schlyter, arbetsmarknadssekreterare Andreas Thunholm och handläggare försörjningsstöd Elin Olsson. Inspelad november 2019.

Lyssna på podden

Grön intro och grön aktivering på aktivitetscenter

Grön rehabilitering har visat sig kunna förkorta sjukskrivningar, sänka blodtryck och halten av stresshormonet kortisol.

I avsnittet deltar Lina von Friesen och Lisa Lagerström, båda aktivitetsledare på aktivitetscenter, samt Jonas som berättar om sina egna erfarenheter av att delta i grön aktivering på aktivitetscenter. Inspelad oktober 2019.

Lyssna på podden

Vet Ni!! Funktionshinderskodning och Arbetsförmedlingens nya organisation

Samtal med Mats Olsson på Arbetsförmedlingen kring funktionshinderskodning och Arbetsförmedlingens nya organisation(Inspelat september 2019)

Lyssna på podden

Vet Ni!! Sekretess och GDPR inom socialtjänsten

Samtal med Emma Fall som är jurist och rådgivare på JP infonet(inspelad oktober 2019)

Lyssna på podden

Vet Ni!! Fibromyalgi

I dagens avsnitt intervjuas Annika som berättar om hur det är att ha fibromyalgi. (inspelad september 2019)

Lyssna på podden

Vet Ni!! Aspergers syndrom

I dagens avsnitt intervjuas Loes Vollenbroek som är projektansvarig och föreläsare på Saloma konsult AB med egen erfarenhet av diagnosen Aspergers syndrom (inspelad september 2019)

Lyssna på podden

Vet Ni!! Avanti

I dagens avsnitt pratar jag med Pia Werninge som arbetar som arbetsmarknadssekreterare med samordningsansvar på Avanti. (inspelat september 2019)

Lyssna på podden

Vet Ni!! Gaming och problematiskt datorspelande

I dagens avsnitt intervjuas Alireza Zamini som är en beteendevetare med stor kunskap och erfarenhet inom området gaming och problematiskt datorspelande. (inspelat augusti 2019)

Lyssna på podden

Vet Ni!! FINSAM i Malmö

I dagens avsnitt samtalar kansliet på FINSAM i Malmö - Mikael Jung, förbundschef, Fredrik Neuman, utredare - om vilket värde FINSAM i Malmö kan skapa och vad som händer till hösten. Vet Ni!! gör nu ett sommaruppehåll och är tillbaka till hösten. (inspelat juni 2019)

Lyssna på podden

Vet Ni!! Rehabkoordinator

I dagens avsnitt intervjuas Hanna Strömbäck som vid tiden för interjvun arbetade som rehabkoordinator på psykiatriska öppenvårdsmottagingen på Fosievägen. (Inspelat april 2019)

Lyssna på podden

Vet ni!! Från Spelberoende till Spelfri

I dagens avsnitt berättar Mikael Forsberg från spelberoendes förening om hur han gick från att vara spelberoende till att bli spelfri. (Inspelat maj 2019) 

Lyssna på podden

Vet Ni!! Digitalisering inom ekonomiskt bistånd

I dagens avsnitt är FINSAM i Malmö i Landskrona för att se hur de arbetar med digitalisering inom ekonomiskt bistånd (Inspelat maj 2019)

Lyssna på podden

Vet Ni!! Fryshuset

Fryshuset Malmö är ett ungdomscenter för utbildningar, sociala projekt och passionerade intressen. Jag träffar verksamhetschef Sigrun Sigurdsson och pratar om vad som är på gång på Fryshuset och vilka aktiviteter de erbjuder. (Inspelat april 2019)

 

Lyssna på podden

Vet Ni!! Aktivitetscenter - Aktivering i grupp

Aktivering i grupp

Aktivering i grupp är ett schemalagt program på fyra veckor på Aktivitetscenter i kombination med enskilda samtal och fungerar som ett första steg inför en arbetslivsinriktad rehabilitering. (Inspelat april 2019)

Lyssna på podden

Vet Ni!! Friskvårdsklubben

Friskvårdsklubben i Malmö inriktar sig på fysisk aktivitet för vuxna personer med psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet. Syftet är att öka tillgängligheten och möjligheten till fysisk aktivitet samt social gemenskap. (Inspelat april 2019).

Lyssna på podden

Vet Ni!! SIP - Samordnad individuell plan

I dagens avsnitt pratar jag SIP (samordnad individuell plan) med Per Granvik som är verksamhetsutvecklare på vuxenpsykiatrin Trelleborg/Malmö. SIP ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. (Inspelat mars 2019)

Lyssna på podden

Vet Ni!! Skäggbyrån - socialt företag

 

 

Skäggbyrån är en webbyrå och ett socialt företag vars mål handlar om att skapa samhällsnytta. Tillsammans med Arbetsförmedlingen skapar skäggbyrån starkare individer med bättre självförtroende genom arbetsträning vilket förbereder dem för deras framtida yrkesliv. Det minskar samhällets kostnader och skapar stora sociala mervärden för enskilda människor. (Inspelat mars 2019)

Lyssna på podden

Vet Ni!! Spelmissbruk

Ungefär två procent (134 000 personer) av befolkningen har spelproblem, och för cirka 31 000 personer är spelproblemen allvarliga. Men långt fler än så drabbas. Man räknar med att ungefär 170 000 personer lever tillsammans med någon som har spelproblem. Av dem är 82 000 barn. De anhöriga lever ofta med konsekvenserna i form av dålig ekonomi, konflikter, stress och psykisk ohälsa. Spelproblem är ett folkhälsoproblem. Det innebär att det kan ge allvarliga hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser, bidrar till ojämlikhet i hälsa och är möjligt att förebygga. 

I dagens avsnitt träffar jag Mikael Forsberg som är rådgivare på spelberoendes förening i Malmö. (Inspelat mars 2019.)

Lyssna på podden

Vet Ni!! - Lead the way Ett Projekt Inom Kampanjen Gör plats På Arbetsförmedlingen

Gör plats är ett initiativ för att få fler personer med funktionsnedsättning i jobb. Det finns massor av personer som inte får chansen att visa sin kompetens som skulle kunna tillföra värde till vilken arbetsplats som helst. Lyssna på hur Arbetsförmedlingen i Malmö jobbar med projektet Lead the way inom initiativet Gör plats(Inspelat 3/4 2019.)

Lyssna på podden

Vet Ni!! Malmökraften

Inför att Malmökraften ska ställa ut på FINSAMs nationella konferens i Stockholm diskuterar projektledarna Harun Malagic, Sara Bhatti och Maria Zaar Mortazavi kring vad Malmökraften är. (Inspelat 7/3 2019)

Lyssna på podden

Vet Ni!! Boost

Arbetsmarknadsprojektet Boost by FC Rosengård fick förra året ut över 400 unga vuxna i självförsörjning. Under 2019 planerar de starta ett nytt projekt riktat mot unga vuxna med psykisk ohälsa. I avsnittet samtalar jag med en verksamhetsutvecklare och en kvinna som deltagit på Boost. (Inspelat 31/1 2019)

Lyssna på podden

Vet Ni!! Vägen tillbaka till arbetslivet

Jenny som är uppväxt i Göteborg, bor idag i Lund med sina två döttrar och arbetar vid Studieförbundet Vuxenskolan sedan drygt två år tillbaka. Där utvecklar och samordnar hon bland annat Skåneveckan för psykisk hälsa. I detta avsnitt av podden berättar hon om sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa och vägen till ett fungerande arbetsliv. ”Med både fysiska och psykiska utmaningar sedan tidiga tonåren är en ingång på arbetsmarknaden långt ifrån självklar. Att ändå försöka, falla och försöka komma tillbaka igen kräver en omgivning och ett samhälle som vill och vågar se bortom fyrkantiga regler. Se människan. Se mig”.  (Inspelat 11/1 2019)

Lyssna på podden