Finsam141758

2024-07-11

Sommar på FINSAM i Malmö

Under sommaren kommer FINSAM i Malmö vara öppet följande tider.

Svart Process Vit Bakgrund

2024-07-03

Effektivare processer med hjälp av AI

Arbetsförmedlingen funderar tillsammans med FINSAM i Malmö om möjligheter till effektivare processer med hjälp av AI…

Idehandbok

2024-07-01

Samarbete utifrån samtal om daglig verksamhet börjar ta form

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

Finsam_ikon_Finansiera_Svart.png

2024-06-28

Uppföljning behovsanalys

Den 5 juni genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys med alla sina medlemmar. Ett 20-tal problem och utmaningar lyft…

Skånelogga

2024-06-27

Samtal med Region Skåne kring AI och utveckling inom detta

Idag träffar FINSAM i Malmö företrädare för Region Skåne och pratar om AI och utvecklingen som sker inom detta områd…

Malmökraften Manual (1)

2024-06-26

Malmökraften inleder samtal om verksamhet 2025

Idag träffas representanter från Malmökraftens alla organisationer för att inleda samtal om hur Malmökraften skulle…

FSF AI

2024-06-26

Nya samtal kring AI

Idag träffar FINSAM i Malmö en sektionschef på Avdelningen för ekonomiskt bistånd och boende Enhet Ekonomiskt bistån…

Finsam Ikon Koppla Samman Svart

2024-06-24

Samarbete med Lunicore kring AI

FINSAM i Malmö har under våren jobbat med Lunicore kring en AI förstudie.

4Gummor

2024-06-20

Integration och jämställdhet på arbetsmarknaden

Ett första samtal kring ett möjligt samarbete i form av en dialog mellan mellan Malmö stad, Lunds universitet, Normc…

SFIträd.jpg

2024-06-17

Sista styrgruppen Utebliven etablering

Efter 3 år avslutade idag Utebliven etablering SFI sin verksamhet med en sista styrgrupp. Det som återstår är att de…

Finsam Ikon Koppla Samman Svart

2024-06-17

Samtal med arbetsförmedlingen och Malmö stad om IOP (Idéburet offentligt partnerskap)

Idag träffade FINSAM företrädare för Arbetsförmedlingen, Malmö stad och Yalla trappan och pratade möjligheter kring…

Finsam Ikon Processleder Svart

2024-06-12

Underlag från behovsanalys

Förra veckan genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys. Syftet med eftermiddagen var att genomföra en gemensam behov…

Malmökraften Manual (1)

2024-06-12

Styrgrupp Malmökraften

Idag har Malmökraften vårens sista styrgruppsmöte.

Lunicore 12 Juni

2024-06-12

AI - för människor i utbildning och arbete

FINSAM i Malmö har tillsammans med Funktionsstödsförvaltningen under våren jobbat med att testa AI för att effektivi…

Behovsanalys (1)

2024-06-05

Behovsanalys

Idag har FINSAM i Malmö genomfört en behovsanalys. Syftet med eftermiddagen var att genomföra en gemensam behovsanal…

Idehandbok

2024-05-30

Fortsatta samtal kring daglig verksamhet och vägar vidare till arbete

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

4Gummor

2024-05-30

Malmöbor bjuds in till behovsanalys 5 juni

FINSAM i Malmö har fått i uppdrag att genomföra en behovsanalys den 5 juni.

Hanna Paulina

2024-05-29

Utebliven etablering SFI lämnar slutrapport

Denna skrift är en slutrapport av det FINSAM-finansierade projektet Utebliven etablerings arbete.

FINSAMiMalmö.JPG

2024-05-27

Styrelsemöte 24 maj 2024

FINSAM i Malmö har haft vårens sista styrelsemöte.

FINSAMiMalmö.JPG

2024-05-22

FINSAM i Malmö håller vårens sista styrelsemöte

På dagordningen står följande:

Finsam Ikon Koppla Samman Svart

2024-05-22

FINSAM i Malmö bjuds in till workshop med EBB i Malmö stad

Uppföljande workshop rörande verksamhetsutveckling på socialförsäkringsområdet kommer att ske idag på eftermiddagen…

Sfiträd

2024-05-22

Utebliven etablering SFI lider mot sitt slut

FINSAM-projektet Utebliven etablering har pågått i snart tre år, och lider nu mot sitt slut. Utifrån detta bjuder pr…

Prozess

2024-05-21

BOOST och FINSAM i Malmö diskuterar gemensamma utmaningar i Malmö

BOOST i Malmö har sökt upp FINSAM i Malmö för en diskussion kring gemensamma utmaningar i Malmö.

FINSAM

2024-05-21

Inför arbetet med förslag till förändringar i lagen om finansiell samordning

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att analysera behovet av ändringar i lagen (2003:1210) om finansi…

0F1A5478 GRADED

2024-05-20

Presentation av FACT i Malmö för Stockholms stads samordningsförbund

Idag presenterade sektionschef från Malmö stad arbetet som görs i FACT teamen inom psykosmottagningarna i Malmö stad…

Husumii

2024-05-16

Styrgrupp LÖK gemensamma insatser

Den lokala överenskommelsen för gemensamma insatser mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen syftar till att genom s…

Föreläsning Chatgpt Bild

2024-05-15

Möteslänk till föreläsning om ChatGPT och AI den 16 maj

Välkommenfram

2024-05-15

Styrgruppsmöte FRAM

Idag hade FRAM vårens sista styrgruppsmöte

FSF AI

2024-05-14

Förstudie: AI

Finsam i Malmö strävar efter att få fler organisationer i Malmö att använda sig av AI för att uppnå en effektivare…

3John Flygare G8dadlsymre Unsplash EDIT

2024-05-08

Rehabkoordinering i fokus

Samordningsförbundet Skåne Nordost och FINSAM i Malmö träffade idag Andreas Johansson och pratade rehabkoordinering.

Malmökraften Manual (1)

2024-05-08

Styrgruppsmöte Malmökraften

Idag hade Malmökraften styrgrupp. Följande stod på dagordningen.

Värde

2024-05-07

Träffar med Malmöbor inför behovsanalys

FINSAM i Malmö har under några år haft ett fokus på att involvera Malmöbor i allt utvecklingsarbete som görs. I verk…

Bild Psykolog

2024-05-06

Föreläsning om autism 7 maj

Idella

2024-04-25

Malmö ideella möter FINSAM i Malmö

Idag träffade FINSAM i Malmö Malmö ideella och diskuterade potentiellt samarbete utifrån ett AMIF projekt de bevilja…

FINSAM

2024-04-23

FINSAM grundutbildning

Förbundschefen är tillfrågad att delta i grundutbildning inom FINSAM som genomförs av Nationella rådets arbetsgrupp.…

0F1A5478 GRADED

2024-04-22

Uppdrag kring Nyinsjuknade i psykos

Finsam i Malmö träffade idag ledningsgruppen för FACT samverkan i Malmö och fick en förfrågan om ett uppdrag kring n…

Sfiträd

2024-04-22

Styrgrupp utebliven etablering

Idag träffades styrgruppen för utebliven etablering.

3John Flygare G8dadlsymre Unsplash EDIT

2024-04-22

Styrgrupp Kryddgårdenmodellen

Styrgruppen för Kryddgårdenmodellen träffades idag och diskuterade hur ett fortsatt samarbete skulle se ut om det fi…

Välkommenfram (1)

2024-04-20

FRAM planerar upphandling kring utvärdering

FRAM har under de senaste tre åren visat att de arbetsmetoder som projektet bygger på visat sig vara väldigt gynnsam…

Idehandbok.png

2024-04-17

Från daglig verksamhet till arbete

FINSAM i Malmö arrangerade 2 LFA workshops i februari kring frågan från daglig verksamhet till arbete. Idag fortsatt…

Storstad Stockholm 24

2024-04-16

Storstadsnätverk i Stockholm

Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö träffades under två dagar och diskuterade storstadssamverkan utifrån ett samo…

Malmökraftenmanual

2024-04-15

Samtal kring spridning av stadskrafterna

Idag var förbundschefen uppe i Stockholm och pratade med AF Stockholm stad city kring det fortsatta samarbetet kring…

PDSA

2024-04-10

Plan DO Study Act (PDSA) kring 3600 Malmöbor

Igår presenterade FINSAM i Malmö sitt resultat av två uppdrag kring långtidsarbetslösa Malmöbor med försörjningsstöd…

0F1A5478 GRADED (1)

2024-04-09

Behov hos långtidsarbetslösa Malmöbor som uppbär försörjningsstöd

Utredaren i FINSAM i Malmö har intervjuat 15 malmöbor som uppburit försörjningsstöd i 36 månader eller mer.

Logo Fa╠Êrg (1)

2024-04-05

Styrelseprotokoll 20240322 undertecknat

FINSAM i Malmö har haft styrelsemöte 22 mars och nu är protokollet underskrivet.

Brainwriting.png

2024-04-03

Brainwriting - Idégenerering pågår!

Uppdraget kring att fler Malmöbor med långvarigt beroende av försörjningsstöd ska komma ut i arbete rullar vidare.

Skånenordost.JPG

2024-04-03

Samtalen rullar vidare med Samordningsförbundet Skåne Nordost

Idag träffades FINSAM i Malmö och Samordningsförbundet Skåne Nordost.

AA.JPG

2024-04-03

Chefsnätverket i FINSAM i Malmö samlas

På fredag kommer chefsnätverket i Malmö träffas.

Logo_Färg.jpg

2024-04-02

Årsredovisningen FINSAM i Malmö 2023

FINSAM i Malmö har idag avlämnat årsredovisning för 2023 utan rekommendationer.

annaminister.jpg

2024-03-26

Diskussioner kring målgrupper och fokus på arbete i samtal med ministern

Idag träffade FINSAM i Malmö Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Malmökraftenmanual.png

2024-03-25

Styrgrupp Malmökraften

På onsdag träffas styrgruppen för Malmökraften under följande dagordning.

Idehandbok.png

2024-03-25

Från daglig verksamhet till arbete

FINSAM deltar i fortsatta samtal kring att fler Malmöbor från daglig verksamhet ska gå till arbete.

anna-tenje_2-1(1).jpg

2024-03-20

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besöker FINSAM i Malmö

Tisdagen den 26 mars kommer äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och besöker FINSAM i Malmö.

Logo_Färg.jpg

2024-03-20

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

Årets andra styrelsemöte äger rum på fredag den 22 mars. Följande står på dagordningen.

proces.png

2024-03-20

AI i LÖK gemensamma insatser

FINSAM i Malmö lyfter möjligheten att arbeta med AI i styrgruppen för Lök gemensamma insatser som ser positivt på de…

rs_webb.jpg

2024-03-20

FINSAM i Skåne träffar Region Skåne

På torsdag bjuder primärvårdsnämndens ordförande Lisa Flinth in alla samordningsförbunden till fortsatt dialog kring…

proces.png

2024-03-20

AI inom daglig verksamhet

FINSAM i Malmö kommer tillsammans med Funktionsstödsförvaltningen inleda ett arbete med en förstudie för att undersö…

FyndII.png

2024-03-19

Mötesformer på Försäkringskassan

FINSAM i Malmö har genomfört ett uppdrag på Försäkringskassan kring mötesformer.

Malmökraftenmanual.png

2024-03-13

Malmökraften börjar jobba med implementeringsstrategi och förtydligad metodmanual kopplad till denna.

Malmökraften har som uppdrag under sin ESF finansiering att jobba med att sprida sig i Sverige och att implementera…

foto-skriver.jpg

2024-03-11

LÖK gemensamma insatser

Idag träffades styrgruppen för LÖK gemensamma insatser för att jobba med de mål som tagits fram på den gemensamma ve…

länsstyr.png

2024-03-06

FINSAM i Malmö pratar med länsstyrelsen om samarbete

Imorgon kommer FINSAM i Malmö träffa företrädare för Länsstyrelsen och prata potentiella samarbeten.

Behovsanalys.png

2024-03-05

FINSAM i Malmö genomför behovsanalys

FINSAM i Malmö kommer under våren att genomföra en behovsanalys. Startskottet för detta arbete gjordes idag genom et…

0F1A5478_GRADED.jpg

2024-03-05

Avanti 2.0 lämnar slutrapport

Avanti 2.0 avslutades 2023 och lämnar med detta slutrapport för sina tre år men blickar också bakåt på de dryga 20 å…

Avantisista.png

2024-03-05

Över 20 års erfarenhet av att bedriva verksamhet kring utrikesfödda med migrationsrelaterad ohälsa.

Malmö stad har en lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen utrikesfödda med migrationsrelaterad ohälsa. När Avan…

SFIträd.jpg

2024-03-05

Styrgrupp Utebliven etablering SFI

Utebliven etablering SFI hade idag styrgrupp och följande togs upp

Rosengard.png

2024-03-04

Jobbet och jag

Rosengårdsbiblioteket arrangerar Jobbet och jag för de som vill träffa arbetsgivare.

spjut.jpg

2024-02-29

FINSAM i Malmö inbjudet till att delta i verksamhetsplanering för SÖK och LÖKarna

Den strategiska överenskommelsen(SÖK) och de tre lokala överenskommelserna(LÖK) kommer under torsdagen och fredagen…

Helsingborg.JPG

2024-02-28

Diskussioner kring reflekterande team

På samordningsförbundet i Helsingborg har "Fortsätt SKAPA" startats och idag utbyte FINSAM i Malmö erfarenheter krin…

VälkommenFRAM.jpg

2024-02-27

Styrgrupp FRAM

På dagens styrgrupp diskuterades följande ämnen.

Finsam_some_kampanj.jpg

2024-02-20

Kommunikation kring REKO samarbetet

FINSAM i Malmö har sedan 2017 varit involverade i REKO samarbetet mellan Vuxenpsykiatrin Malmö/Trelleborg och Försäk…

Finsam_ikon_Processleder_Svart.png

2024-02-15

Workshop - verksamhetsutveckling inom socialförsäkringsområdet

FINSAM i Malmö har blivit inbjudna att delta i verksamhetsutveckling inom socialförsäkringsområdet.

SkåneNord1.jpg

2024-02-15

Samtalen fortsätter med Samordningsförbundet Skåne Nordost

Imorgon fortsätter FINSAM i Malmö sina samtal med Samordningsförbundet Skåne Nordost

Finsam_ikon_Koppla-samman_Svart.png

2024-02-15

AI inom daglig verksamhet

Idag fick funktionsstödsförvaltningen en kort introduktion kring AI och FINSAMs möjligheter att utforska möjligheter…

esf.png

2024-02-14

Mentorsteam till Stockholmskraften

Malmökraften har som en del av spridningsuppdraget i ESF projektet startat upp ett mentorsteam som idag för första g…

Malmökraftenmanual.png

2024-02-14

Workshop Malmökraften

Malmökraften har finansiering klar tom 31 december 2024. Idag träffades styrgruppen och diskuterade Malmökraftens mö…

grundutbildning.png

2024-02-13

Nationell introduktionsutbildning kring finansiell samordning

Nationella rådet kommer under året genomföra fyra utbildningstillfällen kring finansiell samordning utifrån lagen om…

torso.jpg

2024-02-12

FINSAM i Malmö utsedd till ständig sekreterare för styrgruppen för LÖK gemensamma insatser

Den lokala överenskommelsen (LÖK) för gemensamma insatser ska tillse att genom samverkan förbättra kompetensförsörj…

2024-02-09

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

Idag hölls styrelsemöte i FINSAM i Malmö.

FINSAMiMalmö.JPG

2024-02-08

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

Imorgon håller FINSAM i Malmö sitt första styrelsemöte för året.

Finsam_ikon_Processleder_Svart.png

2024-02-06

Insikts slutrapport läggs upp på arbetsförmedlingens intranät

Insikt var ett projekt som under 2023 som syftade till att undersöka varför Malmöbor fastnar i mångårig arbetslöshet…

Idehandbok.png

2024-02-06

Från daglig verksamhet till lönearbete

Kryddgårdsbilden.jpg

2024-02-02

Kryddgårdenmodellen har styrgruppsmöte

Idag hade Kryddgårdsmodellen styrgrupp

Malmökraftenmanual.png

2024-02-02

Planering av implementeringsworkshop kring Malmökraften

FINSAM i Malmö planerade tillsammans med projektägaren, projektledning och verksamhetsutvecklare på Arbetsförmedling…

VälkommenFRAM.jpg

2024-01-31

Slutrapport FRAM

FRAM har under 2021-2023 arbetat i första hand med Malmöbor med psykisk ohälsa. Här kommer deras erfarenheter i den…

Finsam_ikon_Koppla-samman_Svart.png

2024-01-30

FRAM diskuterar upplägg kring utvärdering

Idag träffades ledningen på FRAM och FINSAM i Malmö för att planera för ett utvärderingsupplägg av FRAM 2024-2026.

2024-01-24

REKO samarbetet rullar vidare

På fredag fortsätter samarbetet, där FINSAM i Malmö är en facilitator sedan 2018, mellan Vuxenpsykiatrin Malmö/Trell…

spjut.jpg

2024-01-24

Regional nätverksträff FINSAM i Skåne

Imorgon träffas samordningsförbunden i Skåne och diskuterar gemensam utveckling i Eslöv.

0F1A5478_GRADED.jpg

2024-01-22

Uppdrag kring Malmöbor som uppburit försörjningsstöd mer än 36 månader

Utredarens presentation av uppdraget att ta reda på vad de som uppburit försörjningsstöd i 36 månader eller mer anse…

långutananställning.jpg

2024-01-19

Från Daglig verksamhet enligt LSS till arbete - LFA del 1

Idag genomförde FINSAM i Malmö den första av två LFA tillfällen kring att gå från daglig verksamhet till arbete.

Malmökraftenmanual.png

2024-01-18

Samtal om spridning av Malmökraften med huvudkontoret på Arbetsförmedlingen

Idag träffade FINSAM i Malmö och arbetsförmedlingens företrädare för Stockholmskraften enheten för Utbilda och samv…

Finsam_ikon_Processleder_Svart.png

2024-01-17

Samtal om AI med Region Skåne

FINSAM i Malmö kommer under 2024 fokusera på att uppmärksamma samarbeten och insatser som involverar olika former av…

Malmökraftenmanual.png

2024-01-10

Malmökraften har styrgrupp

Årets första styrgrupp i Malmökraften diskuterade bland annat yrkesroller i och spridning av Malmökraften.

Finsam141758.jpg

2023-12-18

Jul och Nyår på FINSAM i Malmö

FINSAM i Malmö kommer ha följande öppettider under helgerna. Den 22, 27-28/12 2023 samt 2/1 2024 kommer vi hålla hel…

SkåneNord1.jpg

2023-12-14

Årets sista samtal med Samordningsförbundet Skåne Nordost

FINSAM i Malmö har under hösten träffat Samordningsförbundet Skåne Nordost för att utbyta tankar och erfarenheter. P…

AMA.jpg

2023-12-13

FINSAM med på sektionsmöte på AMA

FINSAM i Malmö har idag fått möjligheten att vara med på ett sektionsmöte på AMA.

Lunicore.png

2023-12-12

Lunicore presenterar möjligheter att arbeta med AI

Lunicore är ett aktiebolag som drivs av studenter med Lunds universitet som majoritetsägare. Idag presenterade de en…

esf.png

2023-12-12

Malmökraften presenterar sig för Halmstad kommun

Som en del i ESF finansieringen så har Malmökraften i uppdrag att arbeta med spridning av sina erfarenheter i Sverig…

långutananställning.jpg

2023-12-07

Insikt lämnar slutrapport

Projekt Insikt är ett Finsamprojekt som har genomförts i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsavdel…

1Vaekst.png

2023-12-07

Malmökraften åker till Köpenhamn för fördjupning och repetition kring refleksiv praktik

På fredag åker hela Malmökraften till Köpenhamn för att ta del av Vaeksthusets forskning kring progression mot arbet…

SFIträd.jpg

2023-12-06

Utebliven etablering SFI

Idag hade styrgruppen för utebliven etablering årets sista styrgruppsmöte.