Husumii

2024-05-16

Styrgrupp LÖK gemensamma insatser

Den lokala överenskommelsen för gemensamma insatser mellan Malmö stad och Arbetsförmedlingen syftar till att genom s…

Föreläsning Chatgpt Bild

2024-05-15

Möteslänk till föreläsning om ChatGPT och AI den 16 maj

Välkommenfram

2024-05-15

Styrgruppsmöte FRAM

Idag hade FRAM vårens sista styrgruppsmöte

FSF AI

2024-05-14

Förstudie: AI

Finsam i Malmö strävar efter att få fler organisationer i Malmö att använda sig av AI för att uppnå en effektivare…

3John Flygare G8dadlsymre Unsplash EDIT

2024-05-08

Rehabkoordinering i fokus

Samordningsförbundet Skåne Nordost och FINSAM i Malmö träffade idag Andreas Johansson och pratade rehabkoordinering.

Malmökraften Manual (1)

2024-05-08

Styrgruppsmöte Malmökraften

Idag hade Malmökraften styrgrupp. Följande stod på dagordningen.

Värde

2024-05-07

Träffar med Malmöbor inför behovsanalys

FINSAM i Malmö har under några år haft ett fokus på att involvera Malmöbor i allt utvecklingsarbete som görs. I verk…

Bild Psykolog

2024-05-06

Föreläsning om autism 7 maj

Idella

2024-04-25

Malmö ideella möter FINSAM i Malmö

Idag träffade FINSAM i Malmö Malmö ideella och diskuterade potentiellt samarbete utifrån ett AMIF projekt de bevilja…

FINSAM

2024-04-23

FINSAM grundutbildning

Förbundschefen är tillfrågad att delta i grundutbildning inom FINSAM som genomförs av Nationella rådets arbetsgrupp.…

0F1A5478 GRADED

2024-04-22

Uppdrag kring Nyinsjuknade i psykos

Finsam i Malmö träffade idag ledningsgruppen för FACT samverkan i Malmö och fick en förfrågan om ett uppdrag kring n…

Sfiträd

2024-04-22

Styrgrupp utebliven etablering

Idag träffades styrgruppen för utebliven etablering.

3John Flygare G8dadlsymre Unsplash EDIT

2024-04-22

Styrgrupp Kryddgårdenmodellen

Styrgruppen för Kryddgårdenmodellen träffades idag och diskuterade hur ett fortsatt samarbete skulle se ut om det fi…

Välkommenfram (1)

2024-04-20

FRAM planerar upphandling kring utvärdering

FRAM har under de senaste tre åren visat att de arbetsmetoder som projektet bygger på visat sig vara väldigt gynnsam…

Idehandbok.png

2024-04-17

Från daglig verksamhet till arbete

FINSAM i Malmö arrangerade 2 LFA workshops i februari kring frågan från daglig verksamhet till arbete. Idag fortsatt…

Storstad Stockholm 24

2024-04-16

Storstadsnätverk i Stockholm

Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö träffades under två dagar och diskuterade storstadssamverkan utifrån ett samo…

Malmökraftenmanual

2024-04-15

Samtal kring spridning av stadskrafterna

Idag var förbundschefen uppe i Stockholm och pratade med AF Stockholm stad city kring det fortsatta samarbetet kring…

PDSA

2024-04-10

Plan DO Study Act (PDSA) kring 3600 Malmöbor

Igår presenterade FINSAM i Malmö sitt resultat av två uppdrag kring långtidsarbetslösa Malmöbor med försörjningsstöd…

0F1A5478 GRADED (1)

2024-04-09

Behov hos långtidsarbetslösa Malmöbor som uppbär försörjningsstöd

Utredaren i FINSAM i Malmö har intervjuat 15 malmöbor som uppburit försörjningsstöd i 36 månader eller mer.

Logo Fa╠Êrg (1)

2024-04-05

Styrelseprotokoll 20240322 undertecknat

FINSAM i Malmö har haft styrelsemöte 22 mars och nu är protokollet underskrivet.

Brainwriting.png

2024-04-03

Brainwriting - Idégenerering pågår!

Uppdraget kring att fler Malmöbor med långvarigt beroende av försörjningsstöd ska komma ut i arbete rullar vidare.

Skånenordost.JPG

2024-04-03

Samtalen rullar vidare med Samordningsförbundet Skåne Nordost

Idag träffades FINSAM i Malmö och Samordningsförbundet Skåne Nordost.

AA.JPG

2024-04-03

Chefsnätverket i FINSAM i Malmö samlas

På fredag kommer chefsnätverket i Malmö träffas.

Logo_Färg.jpg

2024-04-02

Årsredovisningen FINSAM i Malmö 2023

FINSAM i Malmö har idag avlämnat årsredovisning för 2023 utan rekommendationer.

annaminister.jpg

2024-03-26

Diskussioner kring målgrupper och fokus på arbete i samtal med ministern

Idag träffade FINSAM i Malmö Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Malmökraftenmanual.png

2024-03-25

Styrgrupp Malmökraften

På onsdag träffas styrgruppen för Malmökraften under följande dagordning.

Idehandbok.png

2024-03-25

Från daglig verksamhet till arbete

FINSAM deltar i fortsatta samtal kring att fler Malmöbor från daglig verksamhet ska gå till arbete.

anna-tenje_2-1(1).jpg

2024-03-20

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje besöker FINSAM i Malmö

Tisdagen den 26 mars kommer äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och besöker FINSAM i Malmö.

Logo_Färg.jpg

2024-03-20

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

Årets andra styrelsemöte äger rum på fredag den 22 mars. Följande står på dagordningen.

proces.png

2024-03-20

AI i LÖK gemensamma insatser

FINSAM i Malmö lyfter möjligheten att arbeta med AI i styrgruppen för Lök gemensamma insatser som ser positivt på de…

rs_webb.jpg

2024-03-20

FINSAM i Skåne träffar Region Skåne

På torsdag bjuder primärvårdsnämndens ordförande Lisa Flinth in alla samordningsförbunden till fortsatt dialog kring…

proces.png

2024-03-20

AI inom daglig verksamhet

FINSAM i Malmö kommer tillsammans med Funktionsstödsförvaltningen inleda ett arbete med en förstudie för att undersö…

FyndII.png

2024-03-19

Mötesformer på Försäkringskassan

FINSAM i Malmö har genomfört ett uppdrag på Försäkringskassan kring mötesformer.

Malmökraftenmanual.png

2024-03-13

Malmökraften börjar jobba med implementeringsstrategi och förtydligad metodmanual kopplad till denna.

Malmökraften har som uppdrag under sin ESF finansiering att jobba med att sprida sig i Sverige och att implementera…

foto-skriver.jpg

2024-03-11

LÖK gemensamma insatser

Idag träffades styrgruppen för LÖK gemensamma insatser för att jobba med de mål som tagits fram på den gemensamma ve…

länsstyr.png

2024-03-06

FINSAM i Malmö pratar med länsstyrelsen om samarbete

Imorgon kommer FINSAM i Malmö träffa företrädare för Länsstyrelsen och prata potentiella samarbeten.

Behovsanalys.png

2024-03-05

FINSAM i Malmö genomför behovsanalys

FINSAM i Malmö kommer under våren att genomföra en behovsanalys. Startskottet för detta arbete gjordes idag genom et…

0F1A5478_GRADED.jpg

2024-03-05

Avanti 2.0 lämnar slutrapport

Avanti 2.0 avslutades 2023 och lämnar med detta slutrapport för sina tre år men blickar också bakåt på de dryga 20 å…

Avantisista.png

2024-03-05

Över 20 års erfarenhet av att bedriva verksamhet kring utrikesfödda med migrationsrelaterad ohälsa.

Malmö stad har en lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen utrikesfödda med migrationsrelaterad ohälsa. När Avan…

SFIträd.jpg

2024-03-05

Styrgrupp Utebliven etablering SFI

Utebliven etablering SFI hade idag styrgrupp och följande togs upp

Rosengard.png

2024-03-04

Jobbet och jag

Rosengårdsbiblioteket arrangerar Jobbet och jag för de som vill träffa arbetsgivare.

spjut.jpg

2024-02-29

FINSAM i Malmö inbjudet till att delta i verksamhetsplanering för SÖK och LÖKarna

Den strategiska överenskommelsen(SÖK) och de tre lokala överenskommelserna(LÖK) kommer under torsdagen och fredagen…

Helsingborg.JPG

2024-02-28

Diskussioner kring reflekterande team

På samordningsförbundet i Helsingborg har "Fortsätt SKAPA" startats och idag utbyte FINSAM i Malmö erfarenheter krin…

VälkommenFRAM.jpg

2024-02-27

Styrgrupp FRAM

På dagens styrgrupp diskuterades följande ämnen.

Finsam_some_kampanj.jpg

2024-02-20

Kommunikation kring REKO samarbetet

FINSAM i Malmö har sedan 2017 varit involverade i REKO samarbetet mellan Vuxenpsykiatrin Malmö/Trelleborg och Försäk…

Finsam_ikon_Processleder_Svart.png

2024-02-15

Workshop - verksamhetsutveckling inom socialförsäkringsområdet

FINSAM i Malmö har blivit inbjudna att delta i verksamhetsutveckling inom socialförsäkringsområdet.

SkåneNord1.jpg

2024-02-15

Samtalen fortsätter med Samordningsförbundet Skåne Nordost

Imorgon fortsätter FINSAM i Malmö sina samtal med Samordningsförbundet Skåne Nordost

Finsam_ikon_Koppla-samman_Svart.png

2024-02-15

AI inom daglig verksamhet

Idag fick funktionsstödsförvaltningen en kort introduktion kring AI och FINSAMs möjligheter att utforska möjligheter…

esf.png

2024-02-14

Mentorsteam till Stockholmskraften

Malmökraften har som en del av spridningsuppdraget i ESF projektet startat upp ett mentorsteam som idag för första g…

Malmökraftenmanual.png

2024-02-14

Workshop Malmökraften

Malmökraften har finansiering klar tom 31 december 2024. Idag träffades styrgruppen och diskuterade Malmökraftens mö…

grundutbildning.png

2024-02-13

Nationell introduktionsutbildning kring finansiell samordning

Nationella rådet kommer under året genomföra fyra utbildningstillfällen kring finansiell samordning utifrån lagen om…

torso.jpg

2024-02-12

FINSAM i Malmö utsedd till ständig sekreterare för styrgruppen för LÖK gemensamma insatser

Den lokala överenskommelsen (LÖK) för gemensamma insatser ska tillse att genom samverkan förbättra kompetensförsörj…

2024-02-09

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

Idag hölls styrelsemöte i FINSAM i Malmö.

FINSAMiMalmö.JPG

2024-02-08

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

Imorgon håller FINSAM i Malmö sitt första styrelsemöte för året.

Finsam_ikon_Processleder_Svart.png

2024-02-06

Insikts slutrapport läggs upp på arbetsförmedlingens intranät

Insikt var ett projekt som under 2023 som syftade till att undersöka varför Malmöbor fastnar i mångårig arbetslöshet…

Idehandbok.png

2024-02-06

Från daglig verksamhet till lönearbete

Kryddgårdsbilden.jpg

2024-02-02

Kryddgårdenmodellen har styrgruppsmöte

Idag hade Kryddgårdsmodellen styrgrupp

Malmökraftenmanual.png

2024-02-02

Planering av implementeringsworkshop kring Malmökraften

FINSAM i Malmö planerade tillsammans med projektägaren, projektledning och verksamhetsutvecklare på Arbetsförmedling…

VälkommenFRAM.jpg

2024-01-31

Slutrapport FRAM

FRAM har under 2021-2023 arbetat i första hand med Malmöbor med psykisk ohälsa. Här kommer deras erfarenheter i den…

Finsam_ikon_Koppla-samman_Svart.png

2024-01-30

FRAM diskuterar upplägg kring utvärdering

Idag träffades ledningen på FRAM och FINSAM i Malmö för att planera för ett utvärderingsupplägg av FRAM 2024-2026.

2024-01-24

REKO samarbetet rullar vidare

På fredag fortsätter samarbetet, där FINSAM i Malmö är en facilitator sedan 2018, mellan Vuxenpsykiatrin Malmö/Trell…

spjut.jpg

2024-01-24

Regional nätverksträff FINSAM i Skåne

Imorgon träffas samordningsförbunden i Skåne och diskuterar gemensam utveckling i Eslöv.

0F1A5478_GRADED.jpg

2024-01-22

Uppdrag kring Malmöbor som uppburit försörjningsstöd mer än 36 månader

Utredarens presentation av uppdraget att ta reda på vad de som uppburit försörjningsstöd i 36 månader eller mer anse…

långutananställning.jpg

2024-01-19

Från Daglig verksamhet enligt LSS till arbete - LFA del 1

Idag genomförde FINSAM i Malmö den första av två LFA tillfällen kring att gå från daglig verksamhet till arbete.

Malmökraftenmanual.png

2024-01-18

Samtal om spridning av Malmökraften med huvudkontoret på Arbetsförmedlingen

Idag träffade FINSAM i Malmö och arbetsförmedlingens företrädare för Stockholmskraften enheten för Utbilda och samv…

Finsam_ikon_Processleder_Svart.png

2024-01-17

Samtal om AI med Region Skåne

FINSAM i Malmö kommer under 2024 fokusera på att uppmärksamma samarbeten och insatser som involverar olika former av…

Malmökraftenmanual.png

2024-01-10

Malmökraften har styrgrupp

Årets första styrgrupp i Malmökraften diskuterade bland annat yrkesroller i och spridning av Malmökraften.

Finsam141758.jpg

2023-12-18

Jul och Nyår på FINSAM i Malmö

FINSAM i Malmö kommer ha följande öppettider under helgerna. Den 22, 27-28/12 2023 samt 2/1 2024 kommer vi hålla hel…

SkåneNord1.jpg

2023-12-14

Årets sista samtal med Samordningsförbundet Skåne Nordost

FINSAM i Malmö har under hösten träffat Samordningsförbundet Skåne Nordost för att utbyta tankar och erfarenheter. P…

AMA.jpg

2023-12-13

FINSAM med på sektionsmöte på AMA

FINSAM i Malmö har idag fått möjligheten att vara med på ett sektionsmöte på AMA.

Lunicore.png

2023-12-12

Lunicore presenterar möjligheter att arbeta med AI

Lunicore är ett aktiebolag som drivs av studenter med Lunds universitet som majoritetsägare. Idag presenterade de en…

esf.png

2023-12-12

Malmökraften presenterar sig för Halmstad kommun

Som en del i ESF finansieringen så har Malmökraften i uppdrag att arbeta med spridning av sina erfarenheter i Sverig…

långutananställning.jpg

2023-12-07

Insikt lämnar slutrapport

Projekt Insikt är ett Finsamprojekt som har genomförts i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsavdel…

1Vaekst.png

2023-12-07

Malmökraften åker till Köpenhamn för fördjupning och repetition kring refleksiv praktik

På fredag åker hela Malmökraften till Köpenhamn för att ta del av Vaeksthusets forskning kring progression mot arbet…

SFIträd.jpg

2023-12-06

Utebliven etablering SFI

Idag hade styrgruppen för utebliven etablering årets sista styrgruppsmöte.

RegionLisabild.png

2023-12-06

Primärvården i Skåne tar tag i gemensam samling kring FINSAM i Skåne

Primärvårdsnämndens ordförande Lisa Flinth samlade idag 3 samordningsförbund, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,…

VälkommenFRAM.jpg

2023-12-05

Ny struktur på styrgrupp FRAM

FRAM testade en ny form för styrgrupp idag på styrgruppsmötet.

LFALÖK.png

2023-12-04

LÖK gemensamma insatser

Styrgruppen för gemensamma insatser har valt att inleda ett arbete med att strukturera upp mål och arbetsprocesser,

Logo_Färg.jpg

2023-11-22

Årets sista styrelseprotokoll underskrivet

FINSAM i Malmös sista styrelsemöte för året har fått sitt protokoll underskrivet idag.

ÖstraÖstergötland.png

2023-11-22

Utbyte med samordningsförbundet Östra Östergötland

FINSAM i Malmö har utbytt erfarenheter med samordningsförbundet Östra Östergötland.

Malmökraften2023.jpg

2023-11-21

Styrgruppsmöte Malmökraften

Idag hade Malmökraften styrgrupp. Följande togs upp:

fkuppdarg.png

2023-11-15

Insikter från försäkrade på Försäkringskassan

FINSAM i Malmö har fått ett uppdrag från Försäkringskassan under hösten att undersöka vilka utmaningar malmöbor uppl…

Finsam_ikon_Processleder_Svart.png

2023-11-15

LÖK gemensamma insatser arbetar med struktur och målarbete

FINSAM i Malmö har blivit tillfrågade om att delta i arbetet med en målstruktur kring LÖK gemensamma insatser.

Avanti2.JPG

2023-11-15

Avanti 2.0 har sista styrgruppsmöte

Avanti 2.0 startade 2021 med syftet att underlätta för Malmöbor med självupplevd psykisk ohälsa till följd av psykis…

FinsamiMalmoe.JPG

2023-11-14

Årets sista styrelsemöte

På fredag håller FINSAM årets sista styrelsemöte.

Kryddgårdsbilden.jpg

2023-11-14

Kryddgårdenmodellen har styrgruppsmöte

Idag träffades styrgruppen för Kryddgårdsmodellen. Bland annat presenterades uppföljning av verksamheten, relationen…

SkåneNord1.jpg

2023-11-08

Samtal med Samordningsförbundet Skåne Nordost leder till sammankoppling kring validering

FINSAM i Malmö har inlett ett fördjupat dialogsamarbete med Samordningsförbundet Skåne Nordost med syfte att ta del…

Kryddgårdsbilden.jpg

2023-11-08

Uppföljning Kryddgårdenmodellen

En uppföljning av arbetet i Kryddgårdenmodellen har genomförts under hösten av utredaren i FINSAM. Denna presenteras…

Stockholmskraften.png

2023-11-06

Dialog om Stockholmskraftens pilot

Måndagen den 6 november genomfördes den första gemensamma dialogen kring Stockholmskraften.

långutananställning.jpg

2023-10-31

Styrgruppsmöte Insikt

Insikt hade idag styrgruppsmöte med följande dagordning.

halland.JPG

2023-10-26

Besök på Malmökraften från Samordningsförbundet i Halland

Idag besökte Samordningsförbundet i Halland Malmökraften för att utbyta erfarenheter kring att arbeta med Vaeksthuse…

Finsam_ikon_Finansiera_Svart.png

2023-10-25

FINSAM i Malmö utforskar möjligheter kring att jobba med AI

Det finns idag en matchningsproblematik mellan arbetsgivare som söker arbetskraft och arbetssökande som söker jobb i…

1Landskrona.JPG

2023-10-24

Samtal kring tjänsteutbud

FINSAM Landskrona Svalöv och FINSAM i Malmö träffades idag och diskuterade de olika tjänsteutbud förbunden använder…

Stockholmskraften.png

2023-10-23

Planering inför spridning och implementering av Stockhomskraften och Malmökraften

Idag träffades verksamhetssamordnaren på Arbetsförmedlingen i Stockholm och förbundschefen som har i uppdrag att job…

Skärmbild2023-10-20161612.png

2023-10-20

Hur kan vi jobba gemensamt med att skapa värde för våra medborgare via AI?

Detta var frågan som Malmö stad, Lunds kommun, Helsingborgs stad och Arbetsförmedlingen ställde sig i eftermiddag.

UppföljningFINSAM.png

2023-10-18

Utveckling och test av uppföljning FINSAM

Finsam i Malmö har idag fått agera testare av Uppföljning Finsam.

Stockholmskraften.png

2023-10-18

Stockholmskraften går igång med piloter i höst.

Stockholmskraften kommer ha som syfte att samordna myndigheternas resurser, effektivisera insatserna, förenkla indiv…

värde.jpg

2023-10-17

Delårsredovisning

FINSAM i Malmö har haft ett samtal med sina revisorer kring sin delårsredovisning 2023.

Biblioteke.png

2023-10-16

Jobbet och jag på Rosengårdsbiblioteket

Rosengårdsbiblioteket bjuder in till träff inom satsningen Jobbet och jag – ett evenemang som riktar sig till Roseng…

SkåneNord1.jpg

2023-10-13

Samordningsförbundet Skåne Nordost stödjer arrangemang under en vecka fri från våld

Under ”En vecka fri från våld”, arrangerar Kristianstads kommun, Kristianstad Kvinnojour, Stadsmissionen, Brottsoffe…