Tillsammans för fler Malmöbor i arbete och studier


FINSAM Kopplar samman

Vi skapar möjligheter för professionella att träffas i syfte att lösa de utmaningar inom välfärden Malmöbor möter.

Läs mer

FINSAM utreder och processleder

Vi tillhandahåller kartläggningar, utredningar och processtöd för våra medlemmar när de samarbetar med syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

Läs mer

FINSAM Finansierar

Vi finansierar insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan FINSAMs medlemmar och som underlättar för Malmöbor att komma ut i förvärvsarbete.

Läs mer

Finsambloggen