Tillsammans för fler malmöbor i arbete och studier

FoKusområden

STRUKTUR FÖR SAMVERKAN I MALMÖ

För att samverkan ska kunna göra skillnad för Malmöborna i behov av samordnad rehabilitering behöver den vara långsiktig, flexibel och inte personbunden. En fungerande samverkansstruktur över tid behöver skapa förutsättningar för kontinuitet och stabilitet i samverkansarbetet mellan parterna.

Åtgärder

  • Deltagande i och stödjande av befintliga nätverk kring samverkan
  • Chefsnätverk
  • Kunskapsbyggande genom uppföljning av insatser och utredningar kring samverkan 

Läs mer

SAMARBETE MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Behovet av att utveckla samarbete med sjukvården och skapa en bättre förståelse för sjukvårdens organisation och utmaningar är stort inom FINSAMs alla medlemmar . 

Åtgärder

  • Insatser med sjukvården som deltagare 
  • Läs mer

KUNSKAPSSATSNINGAR

För att samverkan ska bli bra behöver FINSAMs medlemmars anställda ha kunskaper om samverkan, om varandra samt hur de förhåller sig till varandra. De behöver också veta vilka effekter deras arbete får för Malmöborna.

Åtgärder

  • Utbildningsinsatser
  • Workshops
  • Vet Ni! - FINSAM i Malmös podd
  • Läs mer

Finsambloggen