Tillsammans för fler malmöbor i arbete och studier

FoKusområden

STRUKTUR FÖR SAMVERKAN I MALMÖ

För att samverkan ska kunna göra skillnad för Malmöborna i behov av samordnad rehabilitering behöver den vara långsiktig, flexibel och inte personbunden. En fungerande samverkansstruktur över tid behöver skapa förutsättningar för kontinuitet och stabilitet i samverkansarbetet mellan parterna.

Åtgärder

 • Deltagande i och stödjande av befintliga nätverk kring samverkan
 • Chefsnätverk
 • Kunskapsbyggande genom uppföljning av insatser och utredningar kring samverkan 

Läs mer

SAMARBETE MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Behovet av att utveckla samarbete med sjukvården och skapa en bättre förståelse för sjukvårdens organisation och utmaningar är stort inom FINSAMs alla medlemmar . 

Åtgärder

 • Insatser med sjukvården som deltagare 
 • Läs mer

KUNSKAPSSATSNINGAR

För att samverkan ska bli bra behöver FINSAMs medlemmars anställda ha kunskaper om samverkan, om varandra samt hur de förhåller sig till varandra. De behöver också veta vilka effekter deras arbete får för Malmöborna.

Åtgärder

 • Utbildningsinsatser
 • Workshops
 • Läs mer

Finsambloggen

 • Tramadol projektets slutrapport

  Tramadol Maria Malmö är ett Finsamfinansierat projekt som pågått under perioden december 2017 till oktober 2019. Primär målgrupp för projektet har varit unga mellan 16–25 år med missbruk av tramadol ...
  Läs mer