Finsam blogg

Archive by tag: Make it WorkReturn
RSS
Make It work lämnar slutrapport

Make It work lämnar slutrapport

Make it work är ett projekt som finansierats av FINSAM sedan 2020 och haft fokus på att utveckla det befintliga samverkansarbetet mellan Daglig verksamhet enligt LSS (Funktionsstödsförvaltningen i Malmö stad) och Försäkringskassan för att möjliggöra för fler personer med insatsen daglig verksamhet och uppbär aktivitetsersättning för nedsatt arbetsförmåga från Försäkringskassan att närma sig arbetsmarknaden, få ett arbete och behålla det över tid.
Läs mer