2024-02-27

Styrgrupp FRAM (3)

På dagens styrgrupp diskuterades följande ämnen.

FRAM höll idag styrgrupp och följande stod på agendan:

 • Nuläge FRAM
 • Slutrapport
 • Diskussionspunkter/dilemman
  • Ungdomar prioriterad grupp?
  • Följeforskning - Diskussion kring upplägg
  • Hur öka inflöde från AF
  • Har vi samsyn i uppdraget?
 • Reflektioner/återkoppling från samverkansparterna
 • Övrigt

2024-07-11

Sommar på FINSAM i Malmö

Under sommaren kommer FINSAM i Malmö vara öppet följande tider.

2024-07-03

Effektivare processer med hjälp av AI

Arbetsförmedlingen funderar tillsammans med FINSAM i Malmö om möjligheter till effektivare processer med hjälp av AI…

2024-07-01

Samarbete utifrån samtal om daglig verksamhet börjar ta form

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

2024-06-28

Uppföljning behovsanalys

Den 5 juni genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys med alla sina medlemmar. Ett 20-tal problem och utmaningar lyft…

2024-06-27

Samtal med Region Skåne kring AI och utveckling inom detta

Idag träffar FINSAM i Malmö företrädare för Region Skåne och pratar om AI och utvecklingen som sker inom detta områd…