Finsam blogg

RSS
Samordnat stöd gör skillnad En analys av effekterna av samordningsförbundens verksamhet på individnivå

Samordnat stöd gör skillnad En analys av effekterna av samordningsförbundens verksamhet på individnivå

ISF har på uppdrag av regeringen utvärderat effekterna för personer som får stöd av den teamverksamhet som finansieras av samordningsförbunden. Personerna har olika medicinska, psykosociala och arbetsmarknadsrelaterade problem och behöver stöd från fler än en myndighet för att närma sig arbetsmarknaden och egen försörjning. Teamen består oftast av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regioner och kommuner. Sammantaget visar våra resultat på positiva effekter för de personer...
Läs mer

Föreläsning: Kultur och psykisk ohälsa

Arbete i en mångkulturell miljö kan vara både väldigt givande och riktigt frustrerande: Hur påverkar kulturell bakgrund synen på psykisk hälsa/ohälsa? Går det att prata om mående med den som inte vill höra talas om psykisk ohälsa? Hur kan vi tänka kring bemötande i situationer där klienten inte delar vår syn på hälsa, och hur påverkar kulturell bakgrund synen på mening, liv och lidande? Föreläsningen bjuder på kunskapspåfyllning, utrymme för frågor, diskussion och egna erfarenheter. Varmt välkom...
Läs mer
Page 3 of 84 First 12[3]45 Last