Finsam blogg

Archive by tag: LFAReturn
RSS
Från daglig verksamhet till lönearbete

Från daglig verksamhet till lönearbete

FINSAM i Malmö har fått i uppdrag att genomföra två LFA tillfällen med fokus kring frågan "Från Daglig verksamhet enligt LSS till arbete". Ett 20-tal deltagare varav två Malmöbor med erfarenhet av daglig verksamhet deltog vid två tillfällen. Ett problemträd, ett målträd och ett häfte med idékort togs fram. Nästa steg är att Funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknad...
Läs mer
Probleminventering
  • Finsam
  • 9/20/2017 11:58:00 PM

Probleminventering

För att kunna starta rätt insatser för Malmöbor i behov av samordnad rehabilitering inventerar FINSAM under augusti-oktober de utmaningar och problem medlemmarna upplever.
Läs mer