Finsam blogg

Archive by tag: LFAReturn
RSS
Probleminventering
  • Finsam
  • 9/21/2017 12:58:00 AM

Probleminventering

För att kunna starta rätt insatser för Malmöbor i behov av samordnad rehabilitering inventerar FINSAM under augusti-oktober de utmaningar och problem medlemmarna upplever.
Läs mer