Finsam blogg

Archive by tag: InsiktReturn
RSS
Insikt tar fram projektplan
  • Finsam
  • 1/13/2023 12:03:00 AM

Insikt tar fram projektplan

Insikt är ett nystartat projekt med fokus på personer som varit utanför arbetsmarknaden i 10 år eller mer. Styrgruppen träffades idag och en projektplan beslutades kring.
Läs mer