Finsam blogg

Archive by tag: InsiktReturn
RSS
Insikt lämnar slutrapport

Insikt lämnar slutrapport

Projekt Insikt är ett Finsamprojekt som har genomförts i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsavdelningen i Malmö Stad under 2023. Projektet har kartlagt och bedömt behovet hos långtidsarbetslösa i Malmö.
Läs mer
Halvårssammanställning Insikt

Halvårssammanställning Insikt

Insikt syftar till att undersöka varför Malmöbor fastnar i långvarig arbetslöshet och att se över hur stödet från Arbetsförmedlingen och Malmö Stad har sett ut och hur det kan förbättras på sikt.
Läs mer
Styrgruppsmöte Insikt

Styrgruppsmöte Insikt

Insikt startade januari 2023 och kommer pågå i ett år. Det syftar till att undersöka varför Malmöbor fastnar i mångårig arbetslöshet. Idag träffades styrgruppen och diskuterade vad som hänt.
Läs mer
Insikt tar fram projektplan

Insikt tar fram projektplan

Insikt är ett nystartat projekt med fokus på personer som varit utanför arbetsmarknaden i 10 år eller mer. Styrgruppen träffades idag och en projektplan beslutades kring.
Läs mer