Finsam blogg

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

Idag hölls styrelsemöte i FINSAM i Malmö. Styrelsen fattade följande beslut:

att ge förbundschefen i uppdrag att diskutera med chefsnätverket vilka forum FINSAM i Malmö bör ingå i som en part.

att ge förbundschefen i uppdrag genomföra en behovsanalys och återrapportera utfallet av denna på styrelsemötet den 24/5 2024.

Läs hela protokollet här!