Finsam blogg

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

Imorgon håller FINSAM i Malmö sitt första styrelsemöte för året. Följande står på dagordningen:

  • Ekonomi
  • Uppföljning verksamhetsplan 2024
  • Utfall inriktningsmål FINSAM i Malmö 2023–2026
  • Uppföljning FINSAM 2023
  • Verksamhetsprocess och behovsanalys
  • Mötestider 2024