Finsam blogg

Från daglig verksamhet till lönearbete

FINSAM i Malmö har fått i uppdrag att genomföra två LFA tillfällen med fokus kring frågan "Från Daglig verksamhet enligt LSS till arbete". Ett 20-tal deltagare varav två Malmöbor med erfarenhet av daglig verksamhet deltog vid två tillfällen. Ett problemträd, ett målträd och ett häfte med idékort togs fram. Nästa steg är att Funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen formerar sig kring de uppslag som framkom.

Se målträdet här: Målträd

Idehandbok