Finsam blogg

Insikts slutrapport läggs upp på arbetsförmedlingens intranät

Insikt var ett projekt som under 2023 som syftade till att undersöka varför Malmöbor fastnar i mångårig arbetslöshet.

Arbetssättet var att möta deltagaren och utifrån ett framtaget frågeformulär undersöka vilka insatser som erbjudits under åren samt hur kontakten har sett ut mellan den arbetssökande och Arbetsförmedlingen samt Malmö stad. Stort fokus lades på att få Malmöbons perspektiv på hur hen upplever att stödet från de båda myndigheterna har varit, vad som brustit och vad hen själv ser som skulle ha kunnat göra en skillnad för att undvika att fastna i den långa långtidsarbetslösheten.

Nu har slutrapporten från Insikt publicerats på arbetsförmedlingens intranät.