Finsam blogg

Planering av implementeringsworkshop kring Malmökraften

FINSAM i Malmö planerade tillsammans med projektägaren, projektledning och verksamhetsutvecklare på Arbetsförmedlingen för implementeringsworkshop kring Malmökraften.

Malmökraftenmanual