Finsam blogg

REKO samarbetet rullar vidare

På fredag fortsätter samarbetet, där FINSAM i Malmö är en facilitator sedan 2018, mellan Vuxenpsykiatrin Malmö/Trelleborg och Försäkringskassan. Styrgrupp och arbetsgrupp träffas på Vuxenpsyakitrin i Malmö.

Finsam_ikon_Koppla-s...