Finsam blogg

Samtal om behovet av effektivisering och nödvändigheten av att använda digitalsering för detta

FINSAM i Malmö har under hösten inlett ett arbete med att försöka förstå på vilket sätt plattformen kring ett samordningsförbund kan bidra med värde i samarbetet kring AI och digitalisering.

Idag och imorgon kommer förbundet besöka Värmdö kommun och få lära sig om nödvändigheten av att kunna utföra 125% av dagens arbete med 75% av resurserna och hur ett tydligt ledarskap med fokus på interna/externa samt individuella/organisatoriska förutsättningar möjliggör denna förflyttning..

 Läs mer om: Ett smartare Värmdö