Finsam blogg

Vad ska jag göra med det jag är bra på?

Hej.

Mitt namn är Hampus, jag jobbar som plåtslagare och jag har diagnosen asperger.
Idag föreläser jag om att hitta det som är naturligt bra och hur man kan använda det till nytta.
Jag kommer också att prata om hur det är att leva med en NPF-diagnos och framförallt, att hitta sin plats i arbetslivet, men också visa er olika verktyg som jag själv har använt för att förbättra mitt välmående och min vardag.