Finsam blogg

Sweco utvärderar Malmökraften 2.0

Sweco har haft i uppdrag att utvärdera och följa Malmökraften 2.0 från april 2020 till december 2022. Under utvärderingsperioden har Sweco levererat en:
* Nulägesanalys.
* Forskningsöversikt.
* Halvtidsutvärdering.
* Förutsättningar för implementering.

Läs slutrapporten här!

Swecos_slutrapport

MK200