Finsam blogg

Styrelsemöte FINSAM i Malmö

FINSAM i Malmö håller sitt andra styrelsemöte för året den 17/3. Följande står på dagordningen:

  1. Ekonomi
  2. Uppföljning verksamhetsplan 2023
  3. Uppföljning av FINSAM i Malmö
  4. Ansökan Malmökraften
  5. Årsredovisning 2022
  6. Inför tertialrapport 1 2023                                                                           
  7. Stickprov utebliven etablering SFI

Logo_Färg