Finsam blogg

Utebliven etablering SFI träffas

Utebliven etablering träffas idag och diskuterar var projektet är och vad som behöver göras fram med hjälp av följande dagordning:

  1. Var befinner sig projektet?
  2. 10 prioriterade mål: dialog och diskussion
  3. Samverkansforum: vägval framåt?
  4. Workshop som angavs i projektansökan
  5. Övriga frågor?

SFIträd