Finsam blogg

Rapport om 11 år med uppföljningssystemet SUS

Vid årsskiftet 2022/2023 avvecklades samordningsförbundens uppföljningssystem SUS. Systemet hade uppnått slutet av sin livscykel och under 2023 kommer ett nytt system att ersätta SUS (Uppföljning Finsam). Avvecklingen av SUS fick som konsekvens att en stor mängd data i form av deskriptiv statistik blev otillgänglig vid årsskiftet 22/23. I en ansats att ”rädda” data tog förbundet under hösten 2022 beslutet att sätta ihop en rapport för att belysa några av de viktigaste variablerna innan så skedde. Fokus ligger på perioden 2012-2022 och syftet med rapporten är att belysa målgrupp, trender och resultat under 11 år med FINSAM i Malmö.

Läs rapporten här!