Finsam blogg

RSS
Avanti 2.0 har sista styrgruppsmöte
  • Finsam
  • 11/15/2023 1:01:00 AM

Avanti 2.0 har sista styrgruppsmöte

Avanti 2.0 startade 2021 med syftet att underlätta för Malmöbor med självupplevd psykisk ohälsa till följd av psykiska påfrestningar i samband med migration och /eller etablering i Sverige att få ett arbete eller börja studera.
Läs mer
Page 1 of 92 FirstPrevious [1]2345 Last