Finsam blogg

RSS
Storstadssamverkan Malmö, Göteborg och Stockholm
  • Finsam
  • 5/24/2023 12:42:00 AM

Storstadssamverkan Malmö, Göteborg och Stockholm

Städerna och Arbetsförmedlingen i Malmö, Göteborg och Stockholm har under några år träffats för att utbyta erfarenheter. Idag träffadesalla parter i Malmö och FINSAM i Malmö var inbjuden för att presentera tankar kring sin verksamhet.
Läs mer
Page 1 of 84 FirstPrevious [1]2345 Last