"Malmö har blivit mindre"

”Vi i chefsnätverket träffas i många olika sammanhang i våra respektive kärnuppdrag. I Finsams chefsnätverk ger vi oss själva tid och utrymme att vara både yrkespersoner och människor samtidigt. Med en lunch som uppstart, en tydlig och varm incheckningsfråga ’Vad upptar min tid?’ skapas relationer och ett klimat som möjliggör att vi inte bara tittar till oss själva och vår egen organisations behov. Finsam har lyckats gifta ihop relationerna och de professionella uppdragen.”

Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör för Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning

"Finsam bygger broar"

”I chefsnätverket ges det möjlighet att prata fritt om det som upptar vår arbetsvardag just där och då, med andra kollegor i andra organisationer. Jag ser dem som just kollegor som jag kan få inspel och förslag på hur jag kan ta mig vidare från en problemformulering. Med Finsams hjälp säkerställer vi att utbudet från organisationerna på en individnivå kompletteras med det som saknas för individer som inte passar in i organisationernas hårda ramverk.”

Carolina Gianola, arbetsförmedlingschef i Malmö, styrelseledamot Finsam i Malmö

"Man är bara ett samtal bort"

”Samtalen har en informell karaktär och skulle inte ha ägt rum om inte Finsam samlat oss.”

Ulrika Thell Mijdema, områdeschef avdelningen för sjukförsäkring, Skåne Syd i Malmö, styrelseledamot Finsam i Malmö

Föddes ur ett informationsglapp

"Malmö har blivit mindre"

Orden kommer från Britt-Marie Pettersson, förvaltningsdirektör för Malmö stads arbetsmarknads- och socialförvaltning. Det är en komprimerad men pricksäker sammanfattning av chefsnätverket, där Finsam i Malmö hjälpte till att utveckla en neutral mötesplats för några av den offentliga sektorns högst uppsatta tjänstepersoner i Malmö. 

Tillsammans med några av dessa personer tog vi fram ett upplägg som skapat ökad samsyn och öppnat upp kontaktvägar mellan organisationer som tidigare haft svårt att förstå och nå varandra. Hur kunde det här då gå till? Hur kunde chefer med vår hjälp krympa det mentala avståndet mellan myndigheter och andra aktörer som arbetar för samma sak – fler Malmöbor i arbete? Chefsnätverket är ett exempel på vad vi gör, i det här fallet inom ramarna för vår tjänst koppla samman. Detta är berättelsen om just det. Men också om Finsam i Malmö, och vad vi skulle kunna göra för dig. Trevlig läsning. Hur kunde det här då gå till?

VILL DU VETA MER?

Här kan du läsa mer om projektet.
Ladda ner pdf

 

Kontakta ossMikael Jung, förbundschef
mikael.jung@finsamimalmo.se
073-420 01 50

Fredrik Neuman, utredare
fredrik.neuman@finsamimalmo.se
070-227 25 35

Lyckade exempel på Koppla Samman

Chefsnätverket

”Malmö har blivit mindre”

Läs mer

Reko

"Finsam är inte bara en samverkansfinansiär – de är genuint intresserade av att samverkan ska fungera. Finsam möjliggör också för oss att testa verksamhet som vi aldrig skulle prövat annars men som sedan blivit ordinarie verksamhet.
Hans Brauer, verksamhetschef vuxenpsykiatrin Malmö-Trelleborg

Läs mer

Malmökraften

”När det gäller antal deltagare är ni ett av de största projekten i landet de senaste åren.”
Europeiska socialfonden om Malmökraften.

Läs mer

Kryddgården­modellen

Målsättningen är att skapa effektiva planeringsprocesser inom området hälsa, arbete och ekonomi i samverkan med den enskilde Malmöbon.

Läs mer