2022-12-05

Samtal kring personligt ombud

Idag fick vi möjligheten att samtala med personligt ombud kring de tvådelade utmaningarna i deras uppdrag. Dels att stödja malmöbor men också att visa på systemfel och systematiskt arbeta med dessa.

Idag fick vi möjligheten att samtala med personligt ombud kring de tvådelade utmaningarna i deras uppdrag. Dels att stödja malmöbor men också att visa på systemfel och systematiskt arbeta med dessa.

Samtalet kretsade kring erfarenheter av att arbeta med styrgrupper och förväntningar på olika roller samt utmaningen att organisera sig i en stad av Malmös storlek så både mandat och kunskap är tillgängliga för att jobba med förändringar. Det landade ner i ett erbjudande från FINSAM i Malmö att tillsammans med styrgruppen för personligt ombud i Malmö designa styrgruppsmötesstrukturen så den blir närvarande och effektiv.

 

Finsam_ikon_Processl...

2024-07-11

Sommar på FINSAM i Malmö

Under sommaren kommer FINSAM i Malmö vara öppet följande tider.

2024-07-03

Effektivare processer med hjälp av AI

Arbetsförmedlingen funderar tillsammans med FINSAM i Malmö om möjligheter till effektivare processer med hjälp av AI…

2024-07-01

Samarbete utifrån samtal om daglig verksamhet börjar ta form

Samtalen fortsätter mellan funktionsstödsförvaltningen och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kring daglig verk…

2024-06-28

Uppföljning behovsanalys

Den 5 juni genomförde FINSAM i Malmö en behovsanalys med alla sina medlemmar. Ett 20-tal problem och utmaningar lyft…

2024-06-27

Samtal med Region Skåne kring AI och utveckling inom detta

Idag träffar FINSAM i Malmö företrädare för Region Skåne och pratar om AI och utvecklingen som sker inom detta områd…